Logo Observatorul Social
Ultimele Articole
  Ultimele Locatii

   Articol din categoria Legislatie

   Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale

   Publicat: / Actualizat: /
   Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale
   'Afiș articol "Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale"
   Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 9 iulie 20...
   Publicat: / Actualizat:
   563 vizionări
   0
   Cod de incorporare:
   Previzualizare:
   Configurare:

   Conținut restrâns
   Buton interacțiune
   Afișează fundalul
   E-mail:
   Previzualizare mesaj:
   Articole trimis de pe Observatorul Social: “Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale” — Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 9 iulie 20...

   trimite

   Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr 9/2000.

   Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr 07 din 9 iulie 2015.

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. I
   Legea
   educatiei fizice si sportului nr 9/2000, publicata in Monitorul
   Oficial al Romaniei, Partea I, nr 00 din 9 mai 2000, cu modificarile
   si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
   urmeaza:

   1. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, art 6^1, cu urmatorul cuprins:
   "Art 6^1
   (1)
   Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale reprezinta un complex de
   activitati desfasurate in conditii specifice in grup sau individual de
   catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt.

   (2)
   Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi practicat atat in
   scopul dezvoltarii personalitatii si integrarii in societate a
   persoanelor cu nevoi speciale, cat si in scopul participarii la
   competitiile nationale si internationale.

   (3) Programul national
   Sportul pentru toti trebuie sa cuprinda un subprogram dedicat sportului
   pentru persoanele cu nevoi speciale.

   (4) Persoanele cu nevoi
   speciale care practica sportul sistematic si organizat in scopul
   participarii la competitii si obtinerii victoriei asupra partenerului
   sunt considerate sportivi de performanta.

   (5) In indeplinirea
   atributiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului si
   Sportului va respecta principiul nediscriminarii, acordand premii egale
   sportivilor care au obtinut medalii la competitiile organizate pentru
   sportivi cu handicap cu cele ale sportivilor medaliati la jocuri
   olimpice, campionate mondiale si campionate europene."

   2. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "e)
   conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman si cu Comitetul National
   Paralimpic in finantarea si derularea programelor privind pregatirea si
   participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice si Jocurile
   Paralimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale
   olimpismului;"

   3. La articolul 64, alineatele (1), (1^1), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art 4
   (1)
   Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, de argint sau
   de bronz in probele individuale sau pe echipe din cadrul Jocurilor
   Olimpice, al Jocurilor Paralimpice sau o medalie de aur la campionatele
   mondiale si europene de seniori, probe olimpice ori paralimpice, are
   dreptul, la cerere si cu confirmarea Ministerului Tineretului si
   Sportului, la o renta viagera.

   (1^1) Sportivul de performanta
   care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale si/sau
   campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa
   cel putin o data in programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor
   Paralimpice are dreptul, la cerere, la o renta viagera.

   (5)
   In functie de nivelul performantei sportive, din renta viagera,
   calculata potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acorda
   din 1,5 salarii medii brute pe economie, dupa cum urmeaza:

   a) - 100% pentru prima medalie de aur obtinuta la jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;

   80% pentru prima medalie de argint obtinuta la jocurile olimpice, la
   jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obtinuta la
   campionatele mondiale;
   70% pentru prima medalie de bronz
   obtinuta la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima
   medalie de aur obtinuta la campionatele europene;

   b) 50% din
   valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru
   medaliile de aur si argint obtinute la jocurile olimpice, la jocurile
   paralimpice si pentru medaliile de aur obtinute la campionatele mondiale
   sau la campionatele europene.

   (6) Pentru sportivii care
   cumuleaza titlul de campion sau vicecampion olimpic ori paralimpic cu
   cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel
   european, renta viagera acordata pentru cea mai buna performanta se
   cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit nivelurilor
   prevazute la alin. (5) lit. b)."

   4. La articolul 65, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(3)
   Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei,
   obligatia platii primelor de asigurare revine federatiilor sportive
   nationale, cu exceptia situatiilor in care regulamentele internationale
   au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului Olimpic Roman,
   respectiv, Comitetului National Paralimpic, pentru loturile care
   participa la Jocurile Olimpice, respectiv la Jocurile Paralimpice sau la
   alte competitii organizate sub egida Comitetului International
   Olimpic."

   Art. II
   In tot cuprinsul Legii educatiei fizice si
   sportului nr 9/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
   sintagmele persoane cu handicap si persoane cu dizabilitati se
   inlocuiesc cu sintagma persoane cu nevoi speciale.

   Aceasta
   lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea
   prevederilor art 5 si ale art 6 alin. (2) din Constitutia Romaniei,
   republicata.

   Numele tau: Adresa de e-mail:
   Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale

   observatorul  .RO 

   Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
   Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
   telefon: 0726150176 | e-mail:office@observatorul.ro

   DESPRE

   ...

   ASISTENȚĂ

   ...

   LEGAL

   ...