Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?

Publicat: / Actualizat: /
Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?
'Afiș articol "Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?"
Iată o serie de reguli privind obţinerea duplicatului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, emis în cazul pierderii, furtului sau deterior
Publicat: / Actualizat:
891 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?” — Iată o serie de reguli privind obţinerea duplicatului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, emis în cazul pierderii, furtului sau deterior

trimite

Iată o serie de reguli privind obţinerea duplicatului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, emis în cazul pierderii, furtului sau deteriorării originalului, modificării datelor personale sau în alte situaţii justificate.

Când se emite duplicatul cardului de sănătate?

Potrivit Ordinului CNAS nr 8/2015,  cardul duplicat se eliberează ca urmare a solicitării persoanei asigurate, astfel:
în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial;în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial;alte situaţii justificate;în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate;în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului naţional emis iniţial.

Cum cerem eliberarea duplicatului?

Titularul (sau reprezentantul legal /împuternicitul) solicită eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri (vezi modelul aici) adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă, însoţită de o serie de documente, în funcţie de situaţiile de mai sus:

pierdere, furt, deterioare:

a) copia actului de identitate;

b) dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia.. 

modificarea datelor personale:

a) copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, după caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional;

b) cardul naţional emis iniţial;

c) dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia.

prezenţa unor defecţiuni tehnice:

a) copia actului de identitate;

b) cardul naţional emis iniţial.

Atenţie! Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate

Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul.

Ce facem până la primirea cardului duplicat?

Până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe de înlocuire (vezi modelul aici) a cardului naţional eliberate de casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află persoana asigurată.

Adeverinţa are o valabilitate de 60 de zile de la data eliberării acesteia şi încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat. Cardul duplicat se activează cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical.

Vă reamintim faptul că, după data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează: cardul naţional; adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional; adeverinţa de asigurat sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS,  pentru persoanele cărora înca nu li s-a emis cardul de sanatate; adeverinţă de înlocuire a cardului naţional, pentru persoanele care solicită emiterea cardului duplicat.


Numele tau: Adresa de e-mail:
Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?
Articol - Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?
Iată o serie de reguli privind obţinerea duplicatului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate emis în cazul pierderii furtului sau deterior
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...