Logo ♿ Observatorul Social

Articol de la Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei

POCA Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă

/
POCA Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă
'Afiș articol "POCA Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă"
Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă- proiect POCA “DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in comunitate!”.
Publicat: / Actualizat:
620 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “POCA Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă” — Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă- proiect POCA “DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in comunitate!”.

trimite

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB GALATI, în calitate de Beneficiar, impreuna cu Partner 1 – Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei si Partner 2 – Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania, implementează proiectul  cu titlul “DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in comunitate!”.


Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, cod SIPOCA 928/cod MySMIS 150804.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Obiectiv general: Cresterea capacitatii operationale a ONGurilor, din Galati, pentru a se implica activ si relevant in implementarea de initiative si parteneriate intre diversi actori, inclusiv autoritati publice, in vederea facilitarii dezvoltarii locale, in diverse arii de actiune (social, educatie, drepturile omului, ocupare, economie sociala, sanatate etc.).

 În vederea selecției și includerii în activitățile proiectului a grupului țintă, se propune ca instrument de lucru Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă, document ce vine să sprijine implementarea proiectului și să confere un set de instrumente utile pentru derularea optima a acestuia. Aceste instrumente vor fi utilizate de către experții GT, a căror principala responsabilitate este aceea de a atrage grupul țintă în proiect și de a-l menține pe toată perioada de derulare a activitatilor respective.

Metodologia este utilizata, in cadrul Activitatii A5 Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor prin instruiri, pentru a sustine dezvoltarea locala, cu cele doua sub-activitati principale ale sale:

A5.1.  Organizare  si derulare program de formare ”Facilitator dezvoltare comunitara”.

A5.2. Organizare si derulare sesiuni tematice comune, pentru dezvoltare abilitati specifice ONGuri+autoritati publice de interventie in dezvoltarea la nivel local.

 • ETAPA 1: selectia persoanelor pentru activitatea A5.1 - Organizare si derulare program de formare ”Facilitator dezvoltare comunitara”.
 • ETAPA 2: inregistarea/inscrierea participantilor pentru activitatea A5.2 - Organizare si derulare sesiuni tematice comune, pentru dezvoltare abilitati specifice ONGuri+autoritati publice de interventie in dezvoltarea la nivel local.
 • ANEXE


  FORMULAR DE INTENȚIE pentru inscrierea la activitatea A5.1

  FORMULAR DE INTENȚIE pentru inscrierea la activitatea A5.2

  CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Declaratie privind angajamentul de participare la Activitatea A5.1

  Declaratie privind angajamentul de participare la Activitatea A5.2

   

   

   

   

   

   

  Numele tau: Adresa de e-mail:
  POCA Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă
  Articol Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei - POCA Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă
  Metodologia de identificare si selectare a grupului țintă- proiect POCA DA pentru dezvoltare locala DA pentru ONGuri active in comunitate
  Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

  observatorul  .RO 

  Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
  Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
  telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

  DESPRE

  ...

  ASISTENȚĂ

  ...

  LEGAL

  ...