Logo ♿ Observatorul Social

Articol de la Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap

/
Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap
'Afiș articol "Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap"
Publicat: / Actualizat:
1.349 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap” —

trimite

 

Propunându-și să abordeze aspectele referitoare la handicap din perspectiva drepturilor omului, UE promovează incluziunea activă a persoanelor cu handicap și participarea deplină a acestora în cadrul societății. Fiindcă se leagă de drepturi, este o problemă care nu poate fi lăsată la latitudinea statelor membre. Această abordare se află și în centrul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care UE este parte semnatară.

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap adoptată în 2010 se bazează pe Convenție și ține cont de experiența acumulată în urma implementării Planului de acțiune pentru persoanele cu handicap 2004-2010.

Strategia își propune să acționeze în opt domenii prioritare:

1. Accesibilitate: asigurarea accesibilității bunurilor și serviciilor pentru persoanele cu handicap și promovarea pieței dispozitivelor de asistare.

2. Participare: măsuri menite să garanteze că persoanele cu handicap se bucură de toate avantajele cetățeniei UE; eliminarea barierelor din calea participării depline la viața publică și la activitățile recreative; promovarea furnizării unor servicii comunitare de calitate.

3. Egalitate: combaterea discriminării pe motiv de handicap și promovarea egalității de șanse.

4. Ocuparea forței de muncă: măsuri pentru obținerea unei creșteri substanțiale a ponderii persoanelor cu handicap pe piața deschisă a forței de muncă. Aceste persoane reprezintă o șesime din populația activă totală a UE, însă doar un număr relativ mic dintre acestea au un loc de muncă.

5. Educație și formare profesională: promovarea unui învățământ favorabil incluziunii și a învățării de-a lungul vieții pentru elevii și studenții cu handicap. Un acces egal la o educație de calitate și la posibilitățile de învățare de-a lungul vieții le oferă persoanelor cu handicap șansa de a se implica pe deplin în societate și de a-și îmbunătăți calitatea vieții. Comisia Europeană a lansat o serie de inițiative educaționale destinate persoanelor cu handicap, printre care înființarea Agenției Europene pentru Dezvoltarea Educației Speciale și Incluzive și crearea unui grup de studiu privind handicapul și învățarea de-a lungul vieții.

6. Protecție socială: promovarea unor condiții de trai decente, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.

7. Sănătate: promovarea unui acces egal la servicii de sănătate și la unitățile care oferă aceste servicii.

8. Acțiuni externe: promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în cadrul politicii de extindere a UE și al programelor internaționale de dezvoltare.

De asemenea, Comisia sprijină Rețeaua Academică a Experților Europeni în Dizabilitate, care îi furnizează analize ale situației, politicilor și informațiilor din statele membre. Rețeaua gestionează, de asemenea, un instrument on-line care oferă o imagine de ansamblu a principalelor instrumente naționale și europene necesare pentru punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Crearea acestui instrument era prevăzută în Lista acțiunilor pentru 2010-2015, care însoțește Strategia europeană pentru persoanele cu handicap.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap
Articol Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei - Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap
Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...