Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

ANPDCA, ANES SI ANPD VOR ACORDA LICENTELE DE FUNCTIONARE SAU PROVIZORII PENTRU SERVICIILE SOCIALE DIN DOMENIUL PROPRIU DE ACTIVITATE

Publicat: / Actualizat: /
ANPDCA, ANES SI ANPD VOR ACORDA LICENTELE DE FUNCTIONARE SAU PROVIZORII PENTRU SERVICIILE SOCIALE DIN DOMENIUL PROPRIU DE ACTIVITATE
'Afiș articol "ANPDCA, ANES SI ANPD VOR ACORDA LICENTELE DE FUNCTIONARE SAU PROVIZORII PENTRU SERVICIILE SOCIALE DIN DOMENIUL PROPRIU DE ACTIVITATE"
  Alte trei instituții din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor putea acorda licențe de funcțion...
Publicat: / Actualizat:
1.417 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “ANPDCA, ANES SI ANPD VOR ACORDA LICENTELE DE FUNCTIONARE SAU PROVIZORII PENTRU SERVICIILE SOCIALE DIN DOMENIUL PROPRIU DE ACTIVITATE” —   Alte trei instituții din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor putea acorda licențe de funcțion...

trimite

 


Alte trei instituții din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor putea acorda licențe de funcționare sau provizorii pentru serviciile sociale din domeniul propriu de activitate, propunerea fiind făcută de Guvern în luna august 2016. Este vorba despre Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD). Până acum, singura instituție abilitată era Ministerul Muncii.Decizia a fost luată  de Guvern, printr-o hotărâre care modifică și completează prevederile HG nr 18/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 97/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, un document care creează, în același timp, un cadru procedural unitar.


Ministerul Muncii rămâne punct unic de contact pentru depunerea cererilor.
Odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, furnizorii de servicii sociale (publici sau privați) vor depune cererile la Ministerul Muncii, ca punct unic de contact, urmând ca cele trei instituții subordonate să acorde licențele de funcționare sau provizorii astfel: ANPDCA pentru serviciile sociale acordate copiilor, ANPD pentru cele destinate persoanelor cu dizabilități, ANES în cazul victimelor violenței domestice, iar Ministerul Muncii pentru serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice și altor categorii de beneficiari.


În acest sens, va fi înființat câte un compartiment de acreditare (licențiere) la nivelul fiecărei instituții, fără a depăși numărul maxim de posturi aprobat, care, pe lângă evaluarea și certificarea calității serviciului pentru care se solicită licența, va avea și misiunea de reglementare a condițiilor de acreditare în domeniul propriu de activitate.
Practic, după intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, fiecare instituție va decide  acordarea ori retragerea licenței de funcționare pentru serviciile sociale din domeniul pe care-l gestionează.


Procedura de acreditare va fi simplificată  O altă noutate adusă de actul normativ este simplificarea procedurii de acreditare, prin eliminarea mai multor documente. Este vorba despre certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social, certificatul de înregistrare fiscală și convenția de colaborare între furnizorul privat și consiliul județean sau local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcționează serviciul social, conform prevederilor art alin. (2) și art.8 din OUG nr 1/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pe baza principiilor asumate prin Memorandumul “Măsuri de simplificare și de coordonare a procedurilor administrative din administrația publică central de specialitate”.


Mai mult, documentul aprobat  prevede folosirea cu precădere a mijloacelor electronice în procesul de acreditare. În plus, pentru reacreditarea serviciului social nu vor mai fi solicitate documentele justificative depuse la dosarul inițial de acreditare, fiind suficiente doar trei acte: cererea de reacreditare, raportul de evaluare în teren realizat în timpul procesului de monitorizare a respectării standardelor minime și notificarea de reacreditare transmisă de Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.


Actul normativ aduce modificări și HG 867/2015

Actul normativ adoptat modifică și prevederile HG nr 67/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, principalele schimbări vizând reîncadrarea unor tipuri de servicii sociale, modificarea raportului angajat/beneficiar pentru asigurarea resursei umane, dar și a procentului personalului de specialitate din totalul angajaților centrului de servicii sociale.Numele tau: Adresa de e-mail:
ANPDCA, ANES SI ANPD VOR ACORDA LICENTELE DE FUNCTIONARE SAU PROVIZORII PENTRU SERVICIILE SOCIALE DIN DOMENIUL PROPRIU DE ACTIVITATE
Articol - ANPDCA, ANES SI ANPD VOR ACORDA LICENTELE DE FUNCTIONARE SAU PROVIZORII PENTRU SERVICIILE SOCIALE DIN DOMENIUL PROPRIU DE ACTIVITATE
nbsp Alte trei instituții din subordinea Ministerului Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor putea acorda licențe de funcțion
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...