Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

CNDR face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE a PROIECTULUI de LEGE PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE

Publicat: / Actualizat: /
CNDR face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE a PROIECTULUI de LEGE PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE
'Afiș articol "CNDR face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE a PROIECTULUI de LEGE PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE"
Consiliul National al Dizabilitatii din Romania face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE PROIECT - LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE SECTORIALE La Capitolul V, Sectiune...
Publicat: / Actualizat:
1.135 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “CNDR face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE a PROIECTULUI de LEGE PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE” — Consiliul National al Dizabilitatii din Romania face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE PROIECT - LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE SECTORIALE La Capitolul V, Sectiune...

trimite

Consiliul
National al Dizabilitatii din Romania face urmatoarea PROPUNERE
de COMPLETARE PROIECT - LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE SECTORIALE

La Capitolul V, Sectiunea a 6-a, Paragraful 3, Criterii de calificare şi
selecţie aplicate de autorităţile contractante
, Articolul 180, Alin , din PROIECT - LEGE PRIVIND
ACHIZIŢIILE SECTORIALE,
se adauga litera j, dupa cum urmeaza:


j) In situatie de punctaj 
egal,  va fi preferat operatorul economic,

care a respectat prevederile Art 8 alin. 2  si alin , lit.b) din Legea nr.
448/2006,  operatorului economic care a ales sa opteze pentru obligatiile
prevazute in Art.78 alin lit.a) din Lege .



Motivare:



Art 8, alin si
alin.3, lit.b)

din  Legea
nr 48/2006
sunt elementele principal  directoare in indeplinirea
scopului acesteia, cu privire la 
ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati, ce
urmareste in primul rand o insertie protejata si nediscriminatorie pe piata
muncii a acestora.  Doar in subsidiar si  in caz de imposibilitate a
operatorului  economic de a se inscrie in acest deziderat, operatorul
economic poate alege in mod compensatoriu 
alin 3) pct. a), respectiv sa
contribuie la alimentarea bugetului statului cu o suma in cuantumul stabilit de
lege,  folosibila in interesul persoanelor cu handicap
.



 Legea
nr.448/2006 - Art 8
. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă
conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin
certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de
la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.


(2) Autorităţile şi instituţiile publice,
persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia
de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul
total de angajaţi
.



(3) Autorităţile şi instituţiile
publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane
cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea
uneia dintre următoarele obligaţii:



a)
plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază
minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat
persoane cu handicap
;



b)
achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază
de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în
condiţiile prevăzute la lit. a)
.



(4) Fac excepţie de la prevederile
alin. (2) instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională.



(5)
Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor alin.
(2) şi (3) se fac
de către Inspecţia Muncii.


Consiliul National al Dizabilitatii
Bucuresti, Romania,

Strada Cauzasi, nr 6, Sector 3, Tel/fax.: +40 314251983, CIF:16504985 Reg, Fed. Nr.19/2004                                     e-mail: federatia_cndr@yahoo...
fcndr.ro
observatorul.ro



 



Numele tau: Adresa de e-mail:
CNDR face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE a PROIECTULUI de LEGE PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE
Articol - CNDR face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE a PROIECTULUI de LEGE PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE
Consiliul National al Dizabilitatii din Romania face urmatoarea PROPUNERE de COMPLETARE PROIECT - LEGE PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE La Capitolul V Sectiune
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...