Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Educatie si formare profesionala

Publicat: / Actualizat: /
Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Educatie si formare profesionala
'Afiș articol "Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Educatie si formare profesionala"
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi- Educația Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie fără discri...
Publicat: / Actualizat:
3.987 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Educatie si formare profesionala” — Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi- Educația Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie fără discri...

trimite

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi- Educația

Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, vor asigura un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile, precum şi formarea continuă.
 
Statele Părţi se vor asigura că:
persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul educaţional pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi obligatoriu sau din învăţământul secundar din cauza dizabilităţii;
  persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit şi la învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc;
  se asigură adaptarea rezonabilă a condiţiilor la nevoile individuale;
  persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, în cadrul sistemului educaţional, pentru a li se facilita o educaţie efectivă;
se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat în amenajarea mediului care să maximizeze progresul şcolar şi socializarea în conformitate cu obiectivul de integrare deplină;
  vor asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe care să faciliteze participarea deplină şi egală la procesul de învăţământ şi ca membri ai comunităţii.

Statele Părţi vor lua măsurile adecvate, inclusiv prin:

- facilitarea învăţării caracterelor Braille, a sistemelor alternative de scriere, a mijloacelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formelor de comunicare şi orientare şi a aptitudinilor de mobilitate precum şi facilitarea sprijinului şi îndrumării între persoanele cu aceleaşi probleme;
  facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi promovarea identităţii lingvistice a persoanelor cu deficienţe de auz;

 - asigurarea educaţiei persoanelor şi mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi sau cu surdo-cecitate, prin cele mai adecvate şi individualizate limbaje, căi şi modalităţi, precum şi în medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi socială.
 
Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Educaţie

• Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.
 
• Persoanelor cu handicap li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi.

• Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ.

• Educaţia persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:

a)unităţi de învăţământ special;

b)integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;

c)grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;
d)servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;

e)şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

f)educaţia "la patul de spital", pe durata spitalizării;

g)alternative educaţionale.

Finanţarea învăţământului special şi special integrat se face din bugetele judeţelor unde funcţionează unitatea de învăţământ special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale şi din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (art din HG 1251/2005, art 02 din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr .574/2011).

Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, CES, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă,  care nu sunt incluși în sistemul de protecție socială, beneficiază de alocația de hrană și drepturile la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive. (art 1 alin 2 din Lg /2011 modif., alin din Lg 72/2004 modif  și HG 904/2014).

Drepturile prevăzute (alocaţia zilnica de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte) se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. (art 6 alin din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr .574/2011, modificat prin  Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr .036 / 2015).

Părinții se adresează cu o cerere unității școlare frecventate de copil, această instituție fiind în măsura să facă demersurile necesare către instituțiile finanțatoare ale școlilor, Consiliile locale/județene, instituții finanțatoare ale școlilor care, în limita bugetelor, ar putea aloca sume pentru copii/elevii cu cerințe educaționale speciale,( CES) integrați în învățământul de masă și care dețin certificate de orientare școlară și profesională.


Numele tau: Adresa de e-mail:
Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Educatie si formare profesionala
Articol - Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Educatie si formare profesionala
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi- Educația Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie fără discri
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...