Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Guvernul Romaniei a aprobat programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati

Publicat: / Actualizat: /
Guvernul Romaniei a aprobat programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati
'Afiș articol "Guvernul Romaniei a aprobat programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati"
GUVERNUL ROMÂNIEI a aprobat HOTĂRÂREA privind programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilită
Publicat: / Actualizat:
2.840 vizionări
2
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Guvernul Romaniei a aprobat programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati” — GUVERNUL ROMÂNIEI a aprobat HOTĂRÂREA privind programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilită

trimite

GUVERNUL ROMÂNIEI a aprobat HOTĂRÂREA privind programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.”

În temeiul art 08 din Constituţia României, republicată, precum şi al art 6 din Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art . - Se aprobă programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art . - Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
Art . - (1) Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art se realizează în baza
proiectelor elaborate de furnizorii de servicii sociale publici în nume propriu sau în parteneriat cu
furnizorii de servicii sociale publici/privaţi, acreditaţi în condiţiile legii, în urma unui proces de evaluare şi selecţie.
(2) Evaluarea şi selecţia proiectelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în condiţiile legii.
(3) Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1) se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art . - Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

ANEXĂ
PROGRAM DE INTERES NAŢIONAL
„Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.

Scop:
Dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate.

Obiectiv general:
Dezinstituţionalizarea și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate;
Contribuţia la atingerea obiectivului asumat de România, respectiv dezinstituţionalizarea unui număr de 1300 persoane adulte cu dizabilităţi, dintre care 784 persoane prin finanţare naţională.

Obiectiv specific:
Dezvoltarea serviciilor sociale de tip locuinţă protejată şi centru de zi în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi prevenirii instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.

Indicatori fizici: reducerea cu minim 784 a numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate; creşterea numărului de locuinţe protejate cu 131; creşterea numărului de centre de zi cu 39.

Indicatori de eficienţă: dezinstituţionalizarea unui număr de minimum 784 de persoane adulte cu dizabilităţi, beneficiare ale serviciilor sociale nou-înfiinţate. prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, beneficiare ale
serviciilor sociale nou-înfiinţate.

Perioadă de derulare:
Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2016-2018.

Buget:
Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 51.200 mii lei, din care: 2.000 mii lei în anul 2016; 24.200 mii lei în anul 2017; 25.000 mii lei în anul 2018.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (28.01.2016-06.02.2016).

Numele tau: Adresa de e-mail:
Guvernul Romaniei a aprobat programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati
Articol - Guvernul Romaniei a aprobat programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati
GUVERNUL ROMÂNIEI a aprobat HOTĂRÂREA privind programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilită
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...