Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

IN ARAD, A INCEPUT DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA

Publicat: / Actualizat: /
IN ARAD, A INCEPUT DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA
'Afiș articol "IN ARAD, A INCEPUT DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA"
Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC) Arad a anunțat că distribuirea ajutoarelor alimentare se va face de la depozitul situat în municip...
Publicat: / Actualizat:
1.285 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “IN ARAD, A INCEPUT DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA” — Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC) Arad a anunțat că distribuirea ajutoarelor alimentare se va face de la depozitul situat în municip...

trimite

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC) Arad a anunțat că distribuirea ajutoarelor alimentare se va face de la depozitul situat în municipiu, pe str. Pădurii nr 4 (la Piața Obor).

Programul de distribuire este de luni până vineri, între orele 8.30 – 17.30.

Predarea alimentelor se face în baza listelor emise de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Casa Judeţeană de Pensii.
Beneficiarii se vor prezenta personal, cu actul de identitate în original.
Conform DDAC, beneficiarii acestor produse sunt cei ce se aflau în drept la data de 1 august 2015.

Produsele alimentare pe care le vor primi cei îndreptățiți sunt : ulei zahăr, făină, mălai, paste făinoase, conserve de carne de porc, conserve de carne de vită, conserve de pateu de ficat.
Livrarea acestora se va face în două cutii de carton cu conţinut identic. Fiecare beneficiar va primi două cutii identice (o cutie conţine 8,8 kg).

Astfel, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD, sunt persoane domiciliate pe raza municipiului Arad și care se află în una din următoarele situații:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr 16/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr 77/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr 6/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr 6/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr /2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr 96/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr 9/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr 4/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 9/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 09/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr 05/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 89/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr 41/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 09/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr /2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 78/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziţie a primarului.
 
Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate anterior beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin.

„Beneficiarii ce nu se pot deplasa în vederea ridicării ajutoarelor alimentare sunt rugaţi să ne contacteze la număr telefon: 072.433.4604, în vederea programării livrării pachetelor la domiciliu.  Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se vor adresa la următorul număr de telefon: 072.433.4604“, au precizat reprezentanții Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad.


Numele tau: Adresa de e-mail:
IN ARAD, A INCEPUT DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA
Articol - IN ARAD, A INCEPUT DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA
Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară DDAC Arad a anunțat că distribuirea ajutoarelor alimentare se va face de la depozitul situat în municip
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...