Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

IN BRASOV, INCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA

Publicat: / Actualizat: /
IN BRASOV, INCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA
'Afiș articol "IN BRASOV, INCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA"
Direcţia de Servicii Sociale, în baza HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi...
Publicat: / Actualizat:
2.663 vizionări
2
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “IN BRASOV, INCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA” — Direcţia de Servicii Sociale, în baza HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi...

trimite

Direcţia de Servicii Sociale, în baza HG nr 99/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, derulează campania de distribuire a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană, informează un comunicat de presă al instituției.

Astfel, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD, sunt persoane domiciliate pe raza municipiului Brașov și care se află în una din următoarele situații:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr 16/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr 77/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr 6/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr 6/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr /2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr 96/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr 9/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr 4/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 9/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 09/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr 05/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 89/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr 41/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 09/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr /2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 78/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziţie a primarului.
 
Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate anterior beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin.

Documente necesare

Beneficiarii trebuie să prezinte, în vederea eliberării pachetelor, următoarele documente:
  actul de identitate (BI/CI/certificat de naștere pentru minori), în original și copie xerox; act doveditor de încadrare în una din categoriile mai sus menționate(cupon pensie pe luna anterioară; certificat încadrare în grad de handicap; cupon, carnet sau adeveință AJOFM etc.-în funcție de categorie), în original și copie xerox; cerere de acordare a ajutoarelor alimentare (scrisă de mână și semnată).

Pentru beneficiarii nedeplasabili, pachetele pot fi înmânate și către persoane împuternicite de către aceștia și care vor prezenta următoarele documente:toate documentele menționate anterior;împuternicire de mână pentru persoana mandatată să ridice alimentele (semnată de beneficiar);actul de identitate (BI/CI) al persoanei împuternicite, în original și copie xerox.

Ce conțin pachetele

Potrivit comunicatului Direcției de Servicii Sociale Brașov, fiecare persoană care îndeplinește condițiile de acordare va beneficia de două pachete având fiecare următorul conținut:
făină albă de grâu 1kg mălai 2kg paste făinoase 400g ulei 2l zahăr 1 kg conservă carne de vită 300g conservă pateu de ficat de porc 200g orez 1 kg conservă de paste de tomate 400g fasole boabe 500g.

,,Având în vedere că greutatea totală a alimentelor pe care le va primi fiecare persoană este de aproximativ 18 kg rugăm beneficiarii să vină pregătiți pentru transportul acestora", au declarat reprezentanții Direcției.

Distribuirea pachetelor

Distribuirea pachetelor cu alimente se va face în zilele lucrătoare, între orele 8.30-15.30 (în zilele de joi între orele 8.30-17.00), la depozitul aflat în incinta sediului Direcției de Servicii Sociale situat în str. Panselelor nr 3 după cum urmează:începând cu data de 13.06.2016 - doar pentru beneficiarii încadrați în grad de handicap.începând cu data de 21.06.2016- pentru celelalte categorii de beneficiari.
 
Campania se va derula până la data de 31.07.2016.

"Având în vedere că în zonă nu există posibilitatea efectuării de copii xerox, rugăm beneficiarii să vină cu toate documentele pregătite pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de mai multe deplasări. Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0368-469995, la adresa de e-mail: dssbv@yahoo.com sau la sediul Direcției de Servicii Sociale, str. Panselelor nr 3", se mai precizează în comunicatul de presă.


Numele tau: Adresa de e-mail:
IN BRASOV, INCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA
Articol - IN BRASOV, INCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA
Direcţia de Servicii Sociale în baza HG nr 799 2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate cu modificările şi
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...