Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

In atentia Prefecturilor si Consiliilor locale

Publicat: / Actualizat: /
In atentia Prefecturilor si Consiliilor locale
'Afiș articol "In atentia Prefecturilor si Consiliilor locale"
Consiliul Național al Dizabilității din România a înaintat tuturor prefecturilor și primăriilor din țară adresa nr. 328/12.02.2016  în urma a nen...
Publicat: / Actualizat:
10.940 vizionări
10
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “In atentia Prefecturilor si Consiliilor locale” — Consiliul Național al Dizabilității din România a înaintat tuturor prefecturilor și primăriilor din țară adresa nr. 328/12.02.2016  în urma a nen...

trimite

Consiliul Național al Dizabilității din România a înaintat tuturor prefecturilor și primăriilor din țară adresa nr 28/12.02.2016  în urma a nenumărate plângeri din partea persoanelor cu dizabilități, cu privire la aplicarea neunitară a prevederilor legii nr 93/2015 la nivel național.

In aten
ția Prefecturilor și Consiliilor locale

Referitor: respectarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap, persoanelor cu handicap și a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav care au optat între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare însoțitor pentru persoana cu handicap grav.

Personalul salariat al sistemului de asistența socială a beneficiat în cursul anului 2015 de majorări salariale ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr 0/2014  aprobată prin Legea nr 85/2015, ale Hotărârii nr 091/2014, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr 7/2015 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr 5/2015 aprobată prin Legea nr 93/2015.

Legea nr 93/2015 prevede la art. II alin. (1) că ”începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/ indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public de asistență socială, astfel cum este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr 0/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 85/2015, se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015”.

Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzator și în cazul asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

Dorim să subliniem faptul că prevederile Legii nr 93/2015 sunt obligatorii.

Prin urmare, vă solicităm respectarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, persoanelor cu handicap și a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav care au optat între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare, potrivit prevederilor art.42, alin (4) din Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art.37 alin (1) lit a) din Legea nr 48/2006, pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, salariul de bază al asistentului personal este stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. (Art 0 (1) din Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Art 3 alin (1) și (2) din Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precizează că, indemnizaţia lunară prevăzută la art 2 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, iar plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.Numele tau: Adresa de e-mail:
In atentia Prefecturilor si Consiliilor locale
Articol - In atentia Prefecturilor si Consiliilor locale
Consiliul Național al Dizabilității din România a înaintat tuturor prefecturilor și primăriilor din țară adresa nr 328 12022016nbsp în urma a nen
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...