Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale

Publicat: / Actualizat: /
Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale
'Afiș articol "Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale"
Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 9 iulie 20...
Publicat: / Actualizat:
1.421 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale” — Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 9 iulie 20...

trimite

Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr 9/2000.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr 07 din 9 iulie 2015.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea
educatiei fizice si sportului nr 9/2000, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr 00 din 9 mai 2000, cu modificarile
si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:

1. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, art 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art 6^1
(1)
Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale reprezinta un complex de
activitati desfasurate in conditii specifice in grup sau individual de
catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt.

(2)
Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi practicat atat in
scopul dezvoltarii personalitatii si integrarii in societate a
persoanelor cu nevoi speciale, cat si in scopul participarii la
competitiile nationale si internationale.

(3) Programul national
Sportul pentru toti trebuie sa cuprinda un subprogram dedicat sportului
pentru persoanele cu nevoi speciale.

(4) Persoanele cu nevoi
speciale care practica sportul sistematic si organizat in scopul
participarii la competitii si obtinerii victoriei asupra partenerului
sunt considerate sportivi de performanta.

(5) In indeplinirea
atributiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului si
Sportului va respecta principiul nediscriminarii, acordand premii egale
sportivilor care au obtinut medalii la competitiile organizate pentru
sportivi cu handicap cu cele ale sportivilor medaliati la jocuri
olimpice, campionate mondiale si campionate europene."

2. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e)
conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman si cu Comitetul National
Paralimpic in finantarea si derularea programelor privind pregatirea si
participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice si Jocurile
Paralimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale
olimpismului;"

3. La articolul 64, alineatele (1), (1^1), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art 4
(1)
Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, de argint sau
de bronz in probele individuale sau pe echipe din cadrul Jocurilor
Olimpice, al Jocurilor Paralimpice sau o medalie de aur la campionatele
mondiale si europene de seniori, probe olimpice ori paralimpice, are
dreptul, la cerere si cu confirmarea Ministerului Tineretului si
Sportului, la o renta viagera.

(1^1) Sportivul de performanta
care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale si/sau
campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa
cel putin o data in programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor
Paralimpice are dreptul, la cerere, la o renta viagera.

(5)
In functie de nivelul performantei sportive, din renta viagera,
calculata potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acorda
din 1,5 salarii medii brute pe economie, dupa cum urmeaza:

a) - 100% pentru prima medalie de aur obtinuta la jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;

80% pentru prima medalie de argint obtinuta la jocurile olimpice, la
jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obtinuta la
campionatele mondiale;
70% pentru prima medalie de bronz
obtinuta la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima
medalie de aur obtinuta la campionatele europene;

b) 50% din
valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru
medaliile de aur si argint obtinute la jocurile olimpice, la jocurile
paralimpice si pentru medaliile de aur obtinute la campionatele mondiale
sau la campionatele europene.

(6) Pentru sportivii care
cumuleaza titlul de campion sau vicecampion olimpic ori paralimpic cu
cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel
european, renta viagera acordata pentru cea mai buna performanta se
cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit nivelurilor
prevazute la alin. (5) lit. b)."

4. La articolul 65, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3)
Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei,
obligatia platii primelor de asigurare revine federatiilor sportive
nationale, cu exceptia situatiilor in care regulamentele internationale
au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului Olimpic Roman,
respectiv, Comitetului National Paralimpic, pentru loturile care
participa la Jocurile Olimpice, respectiv la Jocurile Paralimpice sau la
alte competitii organizate sub egida Comitetului International
Olimpic."

Art. II
In tot cuprinsul Legii educatiei fizice si
sportului nr 9/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
sintagmele persoane cu handicap si persoane cu dizabilitati se
inlocuiesc cu sintagma persoane cu nevoi speciale.

Aceasta
lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea
prevederilor art 5 si ale art 6 alin. (2) din Constitutia Romaniei,
republicata.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale
Articol - Legea care cuprinde si drepturile sportivilor cu nevoi speciale
Legea 194 2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr 69 2000 Publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 507 din 9 iulie 20
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...