Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Legea economiei sociale a intrat in vigoare

Publicat: / Actualizat: /
Legea economiei sociale a intrat in vigoare
'Afiș articol "Legea economiei sociale a intrat in vigoare"
Legea prin care doua noi tipuri de entitati juridice pot fi infiintate a intrat  in vigoare. Doua noi tipuri de entitati juridice, inexistente pana acum, a...
Publicat: / Actualizat:
1.131 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Legea economiei sociale a intrat in vigoare” — Legea prin care doua noi tipuri de entitati juridice pot fi infiintate a intrat  in vigoare. Doua noi tipuri de entitati juridice, inexistente pana acum, a...

trimite

Legea prin care doua noi tipuri de entitati juridice pot fi infiintate a intrat  in vigoare.

Doua noi tipuri de entitati juridice, inexistente pana acum, au fost introduse in legislatia romaneasca printr-o lege publicata la sfarsitul lunii iulie. Prevederile intra in vigoare de astazi, la 30 de zile de la aparitia actului normativ in Monitorul Oficial. Totusi, societatile nu vor putea fi infiintate inainte ca Ministerul Muncii sa elaboreze normele de aplicare, termenul limita pentru publicarea acestora fiind 26 octombrie.
 
Legea nr 19/2015 privind economia sociala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 61 din 28 iulie 2015, iar prevederile acesteia intra in vigoare de azi, 27 august 2015.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice trebuie sa elaboreze normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Cum legea intra in vigoare azi, 27 august, Executivul va trebui sa aprobe normele de aplicare, potrivit calculelor noastre, pana cel mai tarziu la data de 26 octombrie 2015.

Din moment ce normele metolodogice vor fi publicate, legislatia romaneasca va permite posibilitatea infiintarii in premiera in tara noastra a doua tipuri de entitati juridice: intreprinderile sociale, respectiv intreprinderile sociale de insertie.

Actul normativ stabileste ca cele doua noi societati trebuie sa asigure insertia profesionala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si implicarea acestora in activitati cu caracter social si/sau economic.

Fac parte din grupurile vulnerabile persoanele sau familiile care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri ori alcool ori a altor situatii care conduc la vulnerabilitate economica si sociala.

Totodata, noile societati, intreprinderile sociale si cele de insertie, trebuie sa asigure, conform ultimelor dispozitii, mai multe masuri de acompaniament pentru insertia profesionala a persoanelor vulnerabile, prin care sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale si sa determine crearea de noi locuri de munca.

Concret, masurile de acompaniament pot fi informarea, consilierea, accesul la formele de pregatire profesionala, adaptarea locului de munca la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca in functie de nevoile persoanelor si alte masuri care au ca scop sprijinirea insertiei sociale si profesionale a angajatilor.

De asemenea, in vederea asigurarii masurilor de acompaniament, intreprinderile trebuie sa colaboreze atat cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivel judetean si local, cat si cu agentiile judetene de ocupare a fortei de munca.

Suplimentar, este necesara si colaborarea cu specialisti in domenii precum psihologie, asistenta sociala, pedagogie, formare profesionala, ocupare, precum si medicina, medicina muncii sau economie sociala.

Nota: Continutul Legii nr 19/2015 privind economia sociala poate fi consultat, integral, avocatnet.ro - content... aici.
Ce criterii trebuie sa respecte o intreprindere sociala

Legea stabileste ca intreprinderile sociale pot fi societatile cooperative de gradul 1, dar si cooperativele de credit. In acelasi timp, statutul de intreprindere sociala poate fi dobandit si de asociatii, fundatii, casele de ajutor reciproc ale salariatilor sau ale pensionarilor, societati  agricole, precum si orice alte categorii de persoane juridice de drept privat care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale si respecta urmatoarele principii ale acesteia:
prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului;solidaritate si responsabilitate colectiva;convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati;control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate;caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivitati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Iata si care sunt obligatiile pe care le are o intreprindere sociala:
comunica agentiei de ocupare a fortei de munca orice modificari ale actelor de infiintare sau constitutive, in termen de 15 zile de la modificare;comunica rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;publica, in termen de trei luni de la incheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfasurata si situatiile financiare anuale in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

Cum se certifica statutul de intreprindere sociala?

Potrivit noilor reglementari, statutul de intreprindere sociala se certifica prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala. Atestatul se acorda la solicitarea persoanelor juridice mai sus mentionate, pe baza actelor de infiintare si functionare. Totodata, atestatul certifica scopul social al intreprinderii si se acorda acelor entitati care dispun prin actele de infiintare si functionare respectarea urmatoarelor criterii:
actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Atestatul se elibereaza de catre agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, si se acorda pe o perioada de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt respectate conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.
Ce este intreprinderea sociala de insertie si cum se certifica statutul acesteia?

Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care are permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestora sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor.

Incalcarea acestei prevederi reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda ce incepe de la 2.000 de lei si poate ajunge pana la 5.000 de lei.

Fac parte din grupurile vulnerabile persoanele sau familiile care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a a nevoilor zilnice de trai, din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri ori alcool, precum:
copiii in situatie de risc ridicat (saracie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare sociala, delincventa juvenila);tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinsi in sistemul de ocrotire a copiilor fara familie;persoanele cu handicap;persoanele apartinand populatiei de etnie roma aflate in situatii de risc ridicat;varstnicii in situatie de risc ridicat si persoanele fara adapost etc.

De asemenea, legea mentioneaza ca intreprinderea sociala de insertie are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate.

Actul normativ mai stabileste faptul ca statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale. Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala care se aplica obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.

Intreprinderile sociale care utilizeaza marca sociala peste termenul de valabilitate de trei ani vor fi amendate cu sume de la 1.000 pana la 2.500 lei.

Intreprinderile sociale de insertie sunt obligate sa intocmeasca anual un raport social care sa cuprinda atat activitatea desfasurata in domeniul economiei sociale, cat si situatiile financiare anuale. Raportul social va fi trimis Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator celui pentru care se efectueaza raportul.

Atentie: Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 5.000 de lei.

Beneficii pentru intreprinderile sociale de insertie

Noile reglementari stabilesc ca intreprinderile sociale de insertie pot fi finantate din surse publice si/sau private, nationale ori internationale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecareia dintre categoriile din care fac parte sursele de finantare.

Intreprinderile sociale de insertie beneficiaza de gratuitate pentru emiterea marcii sociale si inregistrarea in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

De asemenea, acestea pot beneficia de consiliere gratuita si la consituirea sau dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agentiei de ocupare a fortei de munca.

Autoritatile administratiei publice locale pot acorda urmatoarele facilitati intreprinderilor sociale de insertie:
atribuirea unor spatii si/sau terenuri aflate in domeniul public al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in scopul desfasurarii activitatilor pentru care le-a fost acordata marca sociala.sprijin, in promovarea produselor realizate si/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrarilor executate in comunitate, precum si in identificarea unor piete de desfacere a acestora;sprijin in promovarea turismului si activitatilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric si cultural local;alte facilitati si scutiri de taxe si impozite acordate de autoritatile administratiei publice locale, in condițiile legii.

Important: Pentru acordarea ultimelor doua facilitati prezentate, autoritatile administratiei publice locale isi pot aproba in bugetele proprii sumele necesare.
Evidenta intreprinderilor sociale se va tine intr-un registru unic

In scopul asigurarii informatiilor necesare, corecte si complete cu privire la situatia si evoluția domeniului economiei sociale la nivel national se infiinteaza Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale, care va fi administrat de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si va cuprinde urmatoarele informatii:
denumirea completa a entitatii;categoria de persoane juridice in care se incadreaza;data infiintarii;domeniul de activitate;cifra de afaceri/valoarea activului patrimonial, pierderile sau profitul inregistrat in anul fiscal anterior;numarul total de angajati;documentele care atesta apartenenta la grupul vulnerabil;copia fisei de post/fiselor de post a persoanei/ale angajatilor care apartin grupului vulnerabil;formele de sprijin de care beneficiaza angajatorul;abaterile/sanctiunile angajatorului;data acordarii/suspendarii/retragerii atestatului sau, dupa caz, a marcii sociale.

Atentie: Angajatorii sunt obligati sa transmita documentele care atesta apartenenta la grupul vulnerabil agentiilor de ocupare a fortei de munca in termen de cinci zile de la data la care se demonstreaza ca persoana angajata apartine grupului vulnerabil. Lipsa acestor documente atrage dupa sine sanctiunea cu amenda de la 1.000 de lei la 2.500 de lei.

 


Numele tau: Adresa de e-mail:
Legea economiei sociale a intrat in vigoare
Articol - Legea economiei sociale a intrat in vigoare
Legea prin care doua noi tipuri de entitati juridice pot fi infiintate a intratnbsp in vigoare Doua noi tipuri de entitati juridice inexistente pana acum a
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...