Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

2,80 MILIARDE DE LEI IN PLUS PENTRU ASISTENTA SOCIALA

Publicat: / Actualizat: /
2,80 MILIARDE DE LEI IN PLUS PENTRU ASISTENTA SOCIALA
'Afiș articol "2,80 MILIARDE DE LEI IN PLUS PENTRU ASISTENTA SOCIALA"
Proiectul postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice vizează menținerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash
Publicat: / Actualizat:
3.559 vizionări
3
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “2,80 MILIARDE DE LEI IN PLUS PENTRU ASISTENTA SOCIALA” — Proiectul postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice vizează menținerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash

trimite

Proiectul postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice vizează menținerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash şi 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA. Documentul asigură fondurile suplimentare pentru domeniile sănătății şi învaţământului, sumele necesare pentru aplicarea măsurilor legislative adoptate în cursul anului curent și fondurile pentru continuarea proiectelor de investiții fezabile, fiind asigurate sume la nivelul necesarului de lucrări ce se pot efectua până la finele anului.

Propunerea de rectificare are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 2,92 miliarde de lei și a cheltuielilor bugetului general consolidate tot cu 2,92 miliarde de lei.

Astfel, prin propunerea de rectificare elaborată de MFP s-au asigurat, în principal, următoarelor domenii:

o    568,6 milioane de lei pentru domeniul sănătate – (la Ministerul Sănătății -+297,6 milioane de lei și la Casa de Naţională de Asigurări de Sănătate - +271 milioane de lei) pentru asigurarea sumelor necesare plății salariilor majorate conform OUG nr 0/2016 și destinate personalului medico-sanitar, precum și pentru lucrări de reabilitare la maternități, investiții la serviciile de ambulanță și UPU/CPU, dotare medicamente și materiale sanitare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ;
o    1,01 miliarde de lei la învăţământ - pentru diferențe salariale prevăzute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar și universitar şi sume pentru plata majorărilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016;
o    2,80 miliarde de lei în plus pentru asistență socială, din care: 1,40 miliarde de leipentru asigurarea fondurilor necesare plății integrale a drepturilor de asistență socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu handicap) şi 1,42 miliarde de lei pentru subvenţia de echilibrare pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat;
o    405,3 milioane de lei pentru agricultură, subvenții pentru plata deconturilor la motorină trim II și III 2016 și acordare ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic (suma s-a asigurat prin redistribuire din bugetul Ministerului Agriculturii);
o    22,5 milioane de lei pentru cultură - pentru achiziționarea operei de artă "Cuminţenia Pământului". Suma este echivalentă celor 5 milioane de euro pe care Guvernul i-a alocat din totalul de 11 milioane de euro.

Pentru bugetele locale au fost alocate prin sume 655 milioane de lei pentru:
o    cheltuieli de personal din învățământul preuniversitar (597,9 milioane de lei diferențe salariale conform Legea 85/2016 și titluri executorii);
o    programul „fructe în școli” ( 20,9 milioane de lei);
o    cămine de bătrâni (5,4 milioane de lei),
o    contribuții la salarizarea personalului neclerical (30,8 milioane de lei, majorare necesară ca urmare a creșterii salariului minim de la 1.050 de lei la 1.250 de lei).

Menționăm că în proiectul de buget rectificat au fost incluse cca ,3 miliarde de lei pentru aplicarea măsurilor legislative adoptate de Parlament. Este vorba despre: Legea 293/2015 prin care se majorează salariilor personalului din autoritățile publice la nivelul serviciilor parlamentare. Legea nr.342/22 dec 015, Legea 293/2015, Legea nr 6/2016, Legea nr.83/2015, Legea nr 30/2015, Legea nr 16/2015, Legea nr 9/2015, Legea nr /2016 – Prin aceste acte normative s-au aprobat suplimentări ale cheltuielilor cu asistența socială generate de:
o    creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG);
o    majorarea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap;
o    majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție;
o    pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi. Legea nr 23/2015 privind pensiile militare. Legea 85/2016 prin care personalul didactic beneficiază de plata diferențelor salariale pentru octombrie 2008 - 13 mai 2011 fără a fi obținut aceste drepturi prin hotărâri judecătorești. Impact bugetar: 888,5 milioane de lei.

Sumele suplimentare alocate din bugetul de stat ministerelor sunt următoarele:
o    Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: +2.80 miliarde de lei per sold din care: 1,4 miliarde de lei pentru plata integrală a drepturilor de asistență socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu handicap) și 1,42 miliarde de lei subvenția de echilibrare pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat;
o    Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale: +613,6 milioane de lei din care: 310,9 milioane de lei dobânzi la creditele externe contractate și rambursate de statul român;
o    Ministerul Afacerilor Interne: +367,9 milioane de lei din care: 182 milioane de lei cheltuieli de personal aferente organizării alegerilor parlamentare;
o    Ministerul Sănătății: +297,6 milioane de lei per sold pentru: asigurarea sumelor necesare plății salariilor majorate conform OUG nr 0/2016 pentru personalul medico-sanitar, fonduri pentru lucrări de reabilitare la maternități, investiții la serviciile de ambulanță și UPU/CPU, dotare medicamente și materiale sanitare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ, asigurarea contribuției de asigurări de sănătate pentru pensionarii cu pensii mai mici de 872 de lei;
o    Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: +265 milioane de lei, per sold din care: 417,8 milioane de lei, pentru plata diferențelor salariale prevăzute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din învățământul universitar şi sume pentru plata majorărilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016; conform Legii nr.85/2016 personalul didactic care nu a obținut hotărâri judecătorești pentru plata diferențelor salariale pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 beneficiază de aceste drepturi începând cu 2016;
o    Autoritatea Electorală Permanentă: +55 milioane de lei din care: 49,8 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării cheltuielilor cu campania electorală aferentă alegerilor locale efectuate de partidele politice;
o    Serviciul Român de Informații: +37,7 milioane de lei în principal pentru programe majore de achiziții derulate de Serviciul Român de Informații;
o    Ministerul Afacerilor Externe: +35,1 milioane de lei în principal pentru asistență pentru dezvoltare (Facilitatea Turcia) – 18 milioane de lei și cheltuieli de personal;
o    Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +25 milioane de lei, în principal pentru programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor.

Sumele reduse din economiile ministerelor sunt, în principal, următoarele:
o    Ministerul Transporturilor: -383 milioane de lei în principal la proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. De asemenea, au fost redistribuite sume pentru decontarea facilităților și gratuităților de transport de care beneficiază anumite categorii sociale (100 milioane de lei), pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri externe rambursabile (46,7 milioane de lei) precum și pentru întreținerea infrastructurii rutiere.
o    Ministerul Culturii: -194 milioane de lei în principal la proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile;
o    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: -168,4 milioane de lei în principal la proiectele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020. De asemenea au fost redistribuite sume pentru plata deconturilor la motorină trimestrul II și III 2016 și acordare ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic.
o    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: -130,8 milioane de lei reprezentând sume reținute conform art.21 din Legea finanțelor publice nr.500/2002, în proporție de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului;
o    Ministerul Finanțelor Publice: -47,9 milioane de lei reprezentând în principal sume reținute conform art.21 din Legea finanţelor publice nr.500/2002, în proporţie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului.


Numele tau: Adresa de e-mail:
2,80 MILIARDE DE LEI IN PLUS PENTRU ASISTENTA SOCIALA
Articol - 2,80 MILIARDE DE LEI IN PLUS PENTRU ASISTENTA SOCIALA
Proiectul postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice vizează menținerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 28 din PIB în termeni cash
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...