Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Parteneriat pentru incluziune!

Publicat: / Actualizat: /
Parteneriat pentru incluziune!
'Afiș articol "Parteneriat pentru incluziune!"
Fundația ”Alături de Voi” organizează miercuri, 6 aprilie 2016, la ora 11.00, în sala de conferință Orion a Hotelului Unirea, Iasi, conferința de pre...
Publicat: / Actualizat:
1.041 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Parteneriat pentru incluziune!” — Fundația ”Alături de Voi” organizează miercuri, 6 aprilie 2016, la ora 11.00, în sala de conferință Orion a Hotelului Unirea, Iasi, conferința de pre...

trimite

Fundația ”Alături de Voi” organizează miercuri, 6 aprilie 2016, la ora 11.00, în sala de conferință Orion a Hotelului Unirea, Iasi, conferința de presă de finalizare a primei părți a proiectului ”Parteneriat pentru incluziune!” - derulat de un consorțiu de 9 instituții - Fundația ”Alături de Voi” România-promotor, în parteneriat cu: DGASPC Iași, DGASPC Vaslui, Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii, Fundația COTE, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope România și Fundația World Vision România, birourile Iași și Vaslui.

Prin acest proiect, s-au realizat activități complexe pentru îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a tinerilor cu vârste cuprinse între 16-29 ani, din grupuri vulnerabile din jud. Iași, Vaslui, Constanța și Mureș, în special din mediul rural.

 Astfel, 425 tineri cu vârste cuprinse între 16-29 ani, dintre care 66 de etnie romă, au primit servicii de asistență psiho-socială prin intermediul programelor dezvoltate de către cele 7 ONG-uri partenere:
consiliere, orientare și formare profesională pentru tineri la risc cu accent pe tineri cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA, tineri de etnie romă, proveniți din sistemul de protecție al copilului, formare IT  (ADV România);
asistență psiho-socială pentru prevenirea și combaterea efectelor abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență, inclusiv prevenirea traficului de persoane și asistența victimelor pentru tineri separați de unul sau ambii părinți și membrilor familiilor acestora (Alternative Sociale);
dezvoltarea abilităților parentale la tineri (părinți sau viitori părinți) în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor și a abandonului familial (Asociația Salvați Copiii);
dezvoltarea abilităților de viață și de mediere pe piața muncii, inclusiv componenta de branding personal și planificare carieră (Fundația COTE);
sprijin psiho-social, pentru tineri cu tulburări de comportament, adicții și boli cronice (Fundația Serviciilor Sociale Bethany);
dezvoltare de abilități de viață independentă în cadrul Clubului Tinerilor, inclusiv pentru cei cu dizabilități (Fundația Star of Hope România). Serviciul Clubul Tinerilor a fost dezvoltat după modelul ADV România;
consiliere psiho-socială și educațională, inclusiv servicii de dezvoltare a deprinderilor pentru o viață independentă, educație parentală și antreprenorială pentru tineri la risc, inclusiv de etnie romă (Fundația World Vision).

Pentru 50 de tineri din mediul rural din cele două județe au fost organizate 2 Școli de Vară, ce au avut rolul de a forma și consolida anumite abilități personale, de relaționare, de auto-cunoaștere și dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și de a consolida cunoștințe în domenii de interes pentru tineri.

Au fost derulate 185 caravane/trasee în 174 comunități rurale din jud. Iași și Vaslui (la solicitare, caravanele au revenit în 5 comune din jud. Iași, respectiv 6 comune din jud. Vaslui). Campaniile au fost realizate mai ales în școlile și liceele din comunitățile rurale, fiind informați aproape 10.000 de tineri în aceste caravane.

Pentru că ONG-urile doresc să continue relația cu asistenții sociali și cadrele didactice, au fost organizate 10 vizite de studiu la organizațiile partenere din proiect pentru 180 specialiști din cele două județe. In același scop, 100 de asistenți sociali și 100 cadre didactice din mediul rural din jud. Iași și Vaslui au participat la cursuri de instruire cu scopul de a le crește competențele profesionale în lucrul cu tinerii pe următoarele teme: „Educație pentru sănătate”, „Prevenirea consumului de alcool”, „Educație parentală”, „Prevenirea traficului de persoane și a violenței domestice”, ”Consiliere și orientare în carieră”, „Prevenirea abandonului școlar”.

Aceștia știu acum cum să sprijine elevii și, la nevoie, ce servicii pot fi accesate pentru a primi sprijin specializat.

Valoarea proiectului a fost de 2.454.933,99 lei, din care 245.493,40 lei - cofinanțarea partenerilor ca şi contribuţie proprie.

Proiectul a fost finanţat în cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri in situaţii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Deoarece prin proiectul ”Parteneriat pentru incluziune!” s-a ajuns în zonele cele mai afectate de lipsa serviciilor sociale, impactul fiind major și implementat corect, a fost acceptată prelungirea finanțării pentru următoarele șase luni.

Pentru detalii poate fi contactată dna Mihaela Munteanu, Director de dezvoltare și comunicare ADV România, email: mihaela.munteanu@alaturidevoi... sau telefon: 0740-513864.

 

Numele tau: Adresa de e-mail:
Parteneriat pentru incluziune!
Articol - Parteneriat pentru incluziune!
Fundația Alături de Voi organizează miercuri 6 aprilie 2016 la ora 1100 în sala de conferință Orion a Hotelului Unirea Iasi conferința de pre
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...