Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Proiect legislativ pentru persoanele cu deficienta de auz si vorbire

Publicat: / Actualizat: /
Proiect legislativ pentru persoanele cu deficienta de auz si vorbire
'Afiș articol "Proiect legislativ pentru persoanele cu deficienta de auz si vorbire"
Consiliul Legislativ şi Guvernul au termen de avizare începutul lunii mai, pentru Propunerea de Inițiativă Legislativă înaintată Parlamentului României ...
Publicat: / Actualizat:
2.122 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Proiect legislativ pentru persoanele cu deficienta de auz si vorbire” — Consiliul Legislativ şi Guvernul au termen de avizare începutul lunii mai, pentru Propunerea de Inițiativă Legislativă înaintată Parlamentului României ...

trimite

Consiliul Legislativ şi Guvernul au termen de avizare începutul lunii mai, pentru observatorul.ro - Legislatie... Propunerea de Inițiativă Legislativă înaintată Parlamentului României de Consiliul Național al Dizabilității din România.

senat.ro - legis Proiectul legislativ are rolul de a asigura examene scrise sub formă de grilă pentru persoanele cu deficiență de auz.

Pentru a fi promulgată, iniţiativa va intra apoi în dezbatere la Senat, după care trebuie votată şi în Camera Deputaţilor.

După promulgarea prezentului Proiect legislativ, toate instituţiile de învăţământ ar putea fi obligate să angajeze interpreţi de limbaj mimico-gestual, pentru studenţii şi elevii care au deficienţe de auz.

Interpretul autorizat în limbaj mimico-gestual traduce în scris sau oral ce vorbeşte candidatul prin limbajul semnelor și ajută profesorul la evaluarea corectă a candidatului respectiv.

Lege pentru completarea Legii nr 48/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare

Articol unic: După art.19 din Legea nr 48/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art 9¹ cu următorul cuprins:

Art.19¹
În vederea asigurării accesului persoanelor cu deficiențe de auz și de limbaj în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:

a) evaluarea copiilor cu deficiențe de auz și de limbaj, în vederea orientării școlare, să se desfășoare în prezența unui interpret mimico gestural autorizat;
b) evaluarea școlară, după absolvirea școlii  gimnaziale și după absolvirea liceului, să se desfășoare în prezența unui interpret mimico gestural autorizat;
c) orice examen sau concurs la care participă și candidați cu deficiență de auz și de limbaj, să se desfășoare în prezența unui interpret mimico gestural autorizat;
d) interpretul în limbaj mimico gestual este ales aleatoriu dintr-un număr de interpreți mimico gestuali care se   regăsesc  în lista interpreților de limbaj mimico gestual autorizați aflați în evidența Ministerului Muncii Familiei Protecției Sociale și Vârstnicilor;
e) proba scrisă a unui examen sau concurs la care participă și candidați cu deficiență de auz și de limbaj, să se desfășoare sub formă de grilă.

EXPUNERE DE MOTIVE

Educația și formarea profesională este un drept al persoanelor cu handicap prevăzut în Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar autorităților publice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligaţia să promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr 4/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care România este parte.

Autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri specifice în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la procesul educațional.

Inițiatorii acestei propuneri legislative au în vedere accesul persoanelor cu handicap auditiv la educație deoarece elevii/studenții cu deficiețe de auz și limbaj nu pot susține un examen sau concurs în limbajul specific handicapului, limbaj mimico -gestual, așa cum persoanele cu handicap de vedere pot susține orice examen sau concurs în limbaj braille.

Curricula școlară a persoanelor cu deficiețe de auz și limbaj este adaptată, iar materiile disciplinelor școlare sunt predate pe înțelesul acestora, în limbaj mimico- gestual.
Interpretul autorizat în limbaj mimico - gestual poate traduce în scris sau oral tot ce vorbește candidatul prin limbajul semnelor.

Tototdată, susținem ca proba scrisă a unui examen sau concurs la care participă și candidați cu deficiență de auz și de limbaj, să se desfășoare sub formă de grilă, modul de comunicare a acestora fiind numai în limbaj mimico -gestual.

Limbajul matern al persoanelor cu deficiență de auz și vorbire este limbajul mimico gestual.

Interpretul in limbaj mimico-gestual este util și pentru examinator în vederea unei examinări corecte a candidatului.

În Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, semnată de România la 26 septembrie 2007, se precizează că, “Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie care trebuie să se  realizeze fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, cu facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi promovarea identităţii lingvistice a persoanelor cu deficienţe de auz   prin
asigurarea educaţiei persoanelor şi mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi sau cu surdo-cecitate, prin cele mai adecvate şi individualizate limbaje, căi şi modalităţi, precum şi în medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi socială.
Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi pot avea acces la învăţământ superior, formare vocaţională, educaţie pentru adulţi şi formare continuă, fără discriminare şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi. În acest scop, Statele Părţi se vor asigura că persoanelor cu dizabilităţi li se oferă adaptări adecvate.
Statele Părţi se vor asigura că: persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul educaţional pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi obligatoriu sau din învăţământul secundar din cauza dizabilităţii; persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit şi la învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc; persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, în cadrul sistemului educaţional, pentru a li se facilita o educaţie efectivă; vor asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe care să faciliteze participarea deplină şi egală la procesul de învăţământ şi ca membri ai comunităţii”.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Proiect legislativ pentru persoanele cu deficienta de auz si vorbire
Articol - Proiect legislativ pentru persoanele cu deficienta de auz si vorbire
Consiliul Legislativ şi Guvernul au termen de avizare începutul lunii mai pentru Propunerea de Inițiativă Legislativă înaintată Parlamentului României
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...