Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

RECOMANDARI ALE CE PENTRU GARANTAREA DE INVESTITII

Publicat: / Actualizat: /
RECOMANDARI ALE CE PENTRU GARANTAREA DE INVESTITII
'Afiș articol "RECOMANDARI ALE CE PENTRU GARANTAREA DE INVESTITII"
RECOMANDARI ALE COMISIEI EUROPENE PENTRU GARANTAREA DE INVESTIȚII ÎN SERVICII BAZATE PE COMUNITATE

 Grupul european de experți privind tranziția de la ...
Publicat: / Actualizat:
739 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “RECOMANDARI ALE CE PENTRU GARANTAREA DE INVESTITII” — RECOMANDARI ALE COMISIEI EUROPENE PENTRU GARANTAREA DE INVESTIȚII ÎN SERVICII BAZATE PE COMUNITATE

 Grupul european de experți privind tranziția de la ...

trimite

RECOMANDARI ALE COMISIEI EUROPENE PENTRU GARANTAREA DE INVESTIȚII ÎN SERVICII BAZATE PE COMUNITATEGrupul european de experți privind tranziția de la protec
ția instituționalizată la cea bazată pe comunitate (EEG)

Comisia Europeană a publicat recent recomandările sale pentru 2016 specifice fiecărei țări (CSRs).
 
Ca urmare a declarațiilor pozitive privind asistența socială,  modalit
ățile  de sprijin ar trebui să fie furnizate de către Comisia Europeană si Grupul european de experți privind tranziția de la protecția instituționalizată la îngrijirea comunitară, care prezintă o serie de recomandări ce promovează servicii medicale de calitate, de sprijin și de acces pentru ocuparea forței de muncă și a educației incluzive privind grupurile dezavantajate.
 
Cu toate acestea, accentul general pe austeritate va fi în detrimentul tranzi
ției la serviciile bazate pe comunitate în Europa, dacă nu se iau măsuri de siguranță si nu sunt puse la dispozie investiții publice în acest domeniu. 

In Europa, milioane de copii, persoane cu handicap, persoanele în vârstă, persoanele fără adăpost și alte grupuri dezavantajate locuiesc în mediul instituțional, segregate, excluse din societate. Fără o politică centrată pe persoană, un sprijin adecvat, în comunitate, care să fie accesibil  tuturor persoanelor și   familiilor acestora, instituționalizarea va continua să fie prezentă. Acest lucru încalcă dreptul  de a trăi independent și de a putea să-si controleze singuri viața. Persoanele instituționalizate se află în imposibilitatea de a lua parte la învățământul de masă sau la piața deschisă a muncii, impactul economic și social al excluderii lor fiind foarte mare.Analiza anuală a  Comisiei Europene pentru anul 2016 a sprijinit pe deplin acest argument și a cerut  ca ,,infrastructura socială să fie dezvoltat
ă într-un mod mai flexibil, personalizat și mai bine integrat pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate". Din analiza sărăciei și a excluziunii sociale, se reține faptul că ,,accesul la asistență medicală de înaltă calitate, de la o vârstă fragedă este necesar si indispensabil, pentru ca oamenii să trăiască sănătos și să fie activi in societate".Recomandarea Comisiei Europene către Estonia este „de a asigura furnizarea și accesibilitatea serviciilor publice de înaltă calitate, în special serviciile sociale, la nivel local, prin adoptarea și punerea în aplicare a reformei administrației locale" fiind bifat ca un pas pozitiv. Recomandarea c
ătre România este să ,,îmbunătățească accesul la serviciile publice integrate".Grupul european de experți privind tranziția de la protec
ția instituționalizată la cea bazată pe comunitate se arată îngrijorat de faptul că aceste recomandări sociale nu pot fi protejate și consolidate suficient înainte de alte recomandări în domeniul consolidării fiscale. De exemplu, în timp ce Spania primeste recomandări pozitive legate de o mai bună coordonare a serviciilor regionale de ocupare cu serviciile sociale sau pentru  îmbunătățirea schemelor de sprijin familial, inclusiv accesul la calitatea îngrijirii copilului pe termen lung, primește de asemenea, o altă recomandare de a ,,asigura un suport durabil prin corectarea deficitului excesiv până în 2017, reducerea deficitului public general la 3,7% din PIB în 2016 și la 2,5% din PIB în 2017 ". Este indispensabil să se asigure că recomandările fiscale nu subminează punerea în aplicare a celor sociale.Luk Zelderloo, co-presedinte al EEG și secretar general al Asociației Europene a furnizorilor de servicii pentru persoanele cu handicap, sus
ține "Comisia Europeană trebuie să includă garanții pentru investițiile publice în domeniul infrastructurii sociale de calitate în recomandările legate de consolidarea fiscală . Acest lucru ar garanta faptul că Comisia Europeană contribuie în mod pozitiv  la tranziția către îngrijirea comunitară”.


Grupul european de experți privind tranziția de la protec
ția instituționalizată la cea bazată pe comunitate   invită Uniunea Europeană să continue lupta pentru crearea de comunități incluzive în toate politicile și activitățile sale, chiar și dincolo de utilizarea fondurilor europene de investiții și structurale.
Grupul de experți european (EEG) este format din următoarele organizații: COFACE (Confederația organizațiilor familiale în UE), EASPD (Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru persoanele cu handicap), EDF (European Forum pentru persoanele cu handicap), ENIL / ECCL (Rețeaua Europeană de viață independentă / Coaliția Europeană pentru Viața în Comunitate), ESN (European Social Network), Eurochild, FEANTSA (Federația Europeană a organizațiilor naționale care lucrează cu persoanele fără adăpost), Inclusion Europe, Lumos, Sanatate Mintala Europa, precum și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru drepturile Omului - Biroul Regional pentru Europa și UNICEF.Numele tau: Adresa de e-mail:
RECOMANDARI ALE CE PENTRU GARANTAREA DE INVESTITII
Articol - RECOMANDARI ALE CE PENTRU GARANTAREA DE INVESTITII
RECOMANDARI ALE COMISIEI EUROPENE PENTRU GARANTAREA DE INVESTIȚII ÎN SERVICII BAZATE PE COMUNITATE Grupul european de experți privind tranziția de la
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...