Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Un nou tip de concediu pentru salariati ar putea fi adoptat maine de deputati

Publicat: / Actualizat: /
Un nou tip de concediu pentru salariati ar putea fi adoptat maine de deputati
'Afiș articol "Un nou tip de concediu pentru salariati ar putea fi adoptat maine de deputati"
Salariaţii ar putea să beneficieze de un nou tip de concediu, cu o durată maximă de până la un an, aşa cum prevede un proiect de act normativ înscris m
Publicat: / Actualizat:
1.218 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Un nou tip de concediu pentru salariati ar putea fi adoptat maine de deputati” — Salariaţii ar putea să beneficieze de un nou tip de concediu, cu o durată maximă de până la un an, aşa cum prevede un proiect de act normativ înscris m

trimite

Salariaţii ar putea să beneficieze de un nou tip de concediu, cu o durată maximă de până la un an, aşa cum prevede un proiect de act normativ înscris mâine pe ordinea de zi a deputaţilor. Angajatorii ar urma să fie obligaţi să-l acorde la cererea persoanelor îndreptăţite, iar acestea ar putea să primească lunar şi o indemnizaţie. Documentul a trecut deja de Senat şi mai are nevoie doar de votul decisiv al deputaţilor pentru a se aplica.

Salariaţii ar putea să beneficieze de un concediu de acomodare atunci când vor solicita adoptarea unui copil, conform unui proiect de lege înscris mâine, cu propunere de aprobare, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. Practic, deoarece senatorii deja s-au pronunţat favorabil în privinţa propunerii de act normativ, mai este nevoie doar de votul decisiv al deputaţilor pentru ca acesta să se aplice.

Iniţiativa legislativă ce conţine modificări semnificative la Legea nr 73/2004 privind procedura adopţiei prevede că noul concediu va avea o durată de cel mult un an de zile (faţă de 90 de zile, cât stabilise iniţial Senatul) şi va include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei. În acest timp, salariatul îndreptăţit (adoptatorul sau oricare dintre cei doi soţi ai familiei adoptatoare) va primi şi o indemnizaţie lunară.

Concediul de acomodare şi indemnizaţia vor fi acordate la cererea persoanei îndreptăţite, iar aceste drepturi vor fi stabilite şi acordate din ziua următoare celei în care este pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

"Pe perioada concediului (...), persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevazută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate. Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei (...), a contribuţiei (...), cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice", scrie în forma amendată a proiectului de lege.

Totodată, pentru drepturile persoanelor aflate în concediu de acomodare nu se vor datora impozit şi contribuţii sociale obligatorii, exceptând contribuţia la sănătate, ce va fi plătită de autorităţi. Iar perioada respectivă va fi asimilată stagiului de cotizare la obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei şi pentru obţinerea şomajului.

"Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective", dispune proiectul de act normativ.

În plus, perioada concediului de acomodare va fi considerată vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate.

Cererea pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei va trebui să fie însoţită de:
certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare;dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Conform prevederilor proiectului, cererea şi documentele doveditoare se vor depune şi înregistra la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită.

În altă ordine de idei, salariatul care va beneficia de concediul de acomodare şi de indemnizaţia aferentă nu va putea cere concediu pentru creşterea copilului sau stimulent de inserţie.

Important! Nu doar salariaţii vor avea dreptul la concediul de acomodare şi indemnizaţia aferentă, ci şi persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau activităţi agricole.

Indemnizaţia de concediu de acomodare va fi de 1.700 de lei

Indemnizaţia care va fi acordată salariatului aflat în concediul de acomodare, potrivit proiectului de lege aflat la Camera Deputaţilor, va fi în cuantum de 3,4 ISR. Având în vedere că, în prezent, Indicatorul Social de Referinţă are o valoare de 500 de lei, indemnizaţia lunară va fi de 1.700 de lei.

"Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul acestuia, respectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate", este prevăzut în documentul menţionat.

În forma adoptată de senatori, indemnizaţia aferentă concediului de acomodare era de 3.400 de lei pe lună. Totuşi, deputaţii au ales înjumătăţirea cuantumului deoarece au prelungit durata maximă de la 90 de zile la un an.

Atât concediul de acomodare, cât şi plata indemnizaţiei vor înceta la cererea persoanei îndreptăţite sau în ziua următoare celei în care:
se împlineşte durata maximă a concediului;copilul împlineşte 18 ani;moare copilul;moare persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură;a rămas definitivă hotărârea judecătorească de revocare a încredinţării în vederea adopţiei.

În acelaşi timp, suspendarea drepturilor va avea loc în ziua următoare celei în care s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă sau a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de revocare a încredinţării în vederea adopţiei.

Important! Concediului de acomodare şi indemnizaţia lunară aferentă se vor putea acorda şi persoanelor care au copii încredinţaţi în vederea adopţiei la data intrării în vigoare a noii legi.

Angajatorii care nu vor acorda concediul de acomodare vor fi amendaţi

Proiectul de lege prevede că angajatorii vor fi obligaţi să acorde concediul de acomodare, în caz contrar existând posibilitatea să fie amendaţi de inspectorii de muncă. Concret, cei care nu vor acorda salariaţilor îndreptăţiţi acest concediu vor risca să fie sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.500 de lei.

În acelaşi timp, angajatorii nu vor putea să concedieze angajaţii aflaţi în concediul de acomodare decât dacă acest lucru va fi făcut pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a desfiinţării. "Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu pe perioada concediului prevăzut la art 6^1 (concediul de acomodare - n. red.), cu excepţia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiinţării acestuia, în condiţiile legii", scrie în propunerea de act normativ.

Referitor la salariaţii care vor dori să facă evaluările pentru obţinerea atestatului şi să realizeze potrivirea practică cu copilul, angajatorii vor fi, de asemenea, obligaţi să acorde timp liber, fără micşorarea drepturilor salariale, în limita a cel mult 40 de ore pe an. Timpul liber va fi acordat în baza unei cereri la care se va anexa calendarul întâlnirilor cu copilul sau programul de vizite.

Atenţie! Cei care nu vor acorda timp liber vor putea fi amendaţi, de către inspectorii de muncă, tot cu sume cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.

Procedura adopţiei va fi uşurată semnificativ

În afară de prevederile referitoare la drepturile pe care le vor avea salariaţii în raport cu angajatorii, în cazul celor care vor vrea să adopte copii, proiectul de act normativ va eficientiza procedura de adopţie aplicabilă în prezent.

Printre cele mai semnificative modificări propuse se numără următoarele:
reducerea de la un an la şase luni a perioadei de căutare a rudelor copilului care vor să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia;prelungirea valabilităţii atestatului pentru adopţie (necesar viitorilor părinţi) de la un an la doi ani;eliminarea etapei de pregătire pentru persoanele cărora le-a expirat atestatul şi solicită obţinerea unuia nou;stabilirea compatibilităţii copilului cu adoptatorii la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, nu la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), pentru a eficientiza procesul de identificare a celei mai potrivite familii pentru copilul adoptabil;eliminarea termenului de doi ani pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil (statutul va fi păstrat până la încuviinţarea adopţiei sau până la împlinirea vârstei de 14 ani, când copilul îşi va exprima opinia cu privire la această posibilitate);introducerea unor termene pentru procedurile în instanţă pentru cele trei etape ale procesului de adopţie (declararea adoptabilităţii, încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei).

Schimbările propuse vor ajuta nu numai la simplificarea procedurii de adopţie, ci vor oferi şi soluţii legislative prin care actualul sistem de adopţie să funcţioneze mai bine, subliniază iniţiatorii proiectului.

"Prin actualele modificări aduse legii, ne dorim să flexibilizăm procesul de adopţie. (...) Documentul reflectă credinţa noastră că vom putea oferi oricărui copil care nu are o familie o şansă mai bună de a avea parte de dragostea unor părinţi", a declarat Gabriela Coman, preşedinte ANPDCA, în primăvara anului 2015, înainte ca propunerea legislativă să primească aprobarea Guvernului şi să ajungă în Parlament.

Noua lege va urma să intre în vigoare la patru luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Însă, până a se putea ajunge în acest punct, proiectul de act normativ va trebui adoptat de Camera Deputaţilor, promulgat de preşedintele ţării şi publicat în Monitorul Oficial.
Ce persoane pot adopta un copil

În prezent, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, copiii pot să fie adoptaţi de către orice persoană sau familie atestată în acest sens, a explicat mai demult, pentru AvocatNet.ro, Roxana Lupu, Managing Partner Lupu&Partners.

Astfel, aceste persoane trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul şi să îndeplinească garanţii morale şi condiţii materiale necesare la creşterea, educarea şi dezvoltarea armonioasă a copilului. "Asupra suficienţei veniturilor în vederea creşterii şi educării copilului se va pronunţa responsabilul de caz în cadrul evaluării sociale în vederea obţinerii atestatului de familie aptă să adopte", a menţionat Roxana Lupu, având în vedere faptul că legea nu stabileşte un cuantum minim al veniturilor necesare.

În altă ordine de idei, persoanele care n-au capacitate deplină de exerciţiu sau care au boli psihice nu pot să adopte copii. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi persoanelor condamnate definitiv pentru infracţiuni contra persoanei/familiei, care au fost săvârşite cu intenţie, dar şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Un nou tip de concediu pentru salariati ar putea fi adoptat maine de deputati
Articol - Un nou tip de concediu pentru salariati ar putea fi adoptat maine de deputati
Salariaţii ar putea să beneficieze de un nou tip de concediu cu o durată maximă de până la un an aşa cum prevede un proiect de act normativ înscris m
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...