Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Venitul minim de incluziune, un nou concept social care va permite focalizarea sprijinului catre cei mai saraci cetateni

Publicat: / Actualizat: /
Venitul minim de incluziune, un nou concept social care va permite focalizarea sprijinului catre cei mai saraci cetateni
'Afiș articol "Venitul minim de incluziune, un nou concept social care va permite focalizarea sprijinului catre cei mai saraci cetateni"
Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care ajutoarele sociale acordate acum familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate - venitul minim garan...
Publicat: / Actualizat:
1.809 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Venitul minim de incluziune, un nou concept social care va permite focalizarea sprijinului catre cei mai saraci cetateni” — Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care ajutoarele sociale acordate acum familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate - venitul minim garan...

trimite

Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care ajutoarele sociale acordate acum familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate - venitul minim garantat, alocațiile pentru susținerea familiilor sărace cu copii și ajutoarele pentru încălzire - sunt integrate într-unul singur, numit venit minim de incluziune. Acesta va fi aplicat începând cu 1 aprilie 2018 și va permite focalizarea sprijinului către cei mai săraci cetățeni.

Noul mecanism instituie și noţiunea de venit net lunar ajustat, care reprezintă suma ce revine fiecărui membru al familiei din venitul lunar total al acesteia, care presupune ponderarea, atunci când se calculează plafonul maxim al ajutorului, cu un anumit indice (1 pentru persoane singure sau pentru capul familiei şi 0,5 pentru orice alt membru al familiei).

În plus, reglementările încurajează părinții să-i trimită pe copii la școală, stimulează încadrarea persoanelor apte pe piața muncii, crește cuantumul sprijinului acordat și asigură, în același timp, atingerea obiectivului României de reducere a numărului de persoane sărace cu 580.000 până în anul 2020, conform Strategiei Europa 2020.

Efortul bugetar pentru anul 2018 este estimat la 2,087 miliarde lei, atât pentru aplicarea noului program, cât și pentru implementarea ajutoarelor sociale acordate conform legii aflate acum în vigoare, iar pentru anii 2019 și 2020 la 2,412 miliarde lei/anual (cu 1,012 miliarde lei mai mult comparativ cu un an de plăți în condițiile legislației actuale).

Venitul minim de incluziune presupune trei tipuri de sprijin

·Ajutorul de incluziune

Ajutorul de incluziune reprezintă un sprijin financiar variabil, în funcție de venitul familiei. Acesta este acordat persoanelor sau familiilor care au un venit ajustat pe membru de familie de până la 260 lei. Ajutorul de incluziune se va calcula ca diferenţă între suma de 260 lei pe membru de familie şi venitul realizat de familie în fiecare lună.

În același timp, pentru a stimula încadrarea persoanelor apte pe piața muncii, ajutorul de incluziune se acordă doar persoanelor care se înscriu la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă pentru găsirea unei slujbe, care nu au refuzat un loc de muncă sau care participă la programele pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenții.

Există și excepții

Persoanele care cresc, îngrijesc unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani sau un copil în vârstă de până la 18 ani cu handicap grav sau accentuat sunt exceptate de la această condiționalitate. La fel și cele care îngrijesc una sau mai multe persoane cu handicap/dizabilitate gravă sau accentuată, ori una sau mai multe persoane vârstnice dependente, precum și persoanele care urmează o formă de învățământ, cele care participă la programe de pregătire profesională sau cele care sunt încadrate în muncă.

De asemenea, pentru stimularea vieții active și a participării pe piața muncii, în situația în care unul sau mai mulți membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, ori dacă membrii familiei desfășoară activități independente sau agricole, actul normativ prevede că un procent de 50% din totalitatea veniturilor, dar nu mai mult de 400 lei/familie, nu este luat în calcul la stabilirea veniturilor lunare ale familiei.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, numărul de beneficiari ai ajutorului de incluziune va crește cu 34%, de la 257.000 familii și persoane singure în prezent, la 344.600. În același timp, valoarea ajutorului mediu va crește cu 58% față de cel actual, de la 221 lei/lună la 349 lei/lună. De asemenea, se estimează că pentru aproximativ 230.000 familii și persoane singure se va plăti ca sprijin complementar contribuția de asigurări sociale de sănătate (o altă formă de sprijin care face parte din ajutorul de incluziune), iar pentru 70.000 familii și persoane singure se va plăti asigurarea obligatorie pentru locuință (și aceasta inclusă în ajutorul de incluziune).

·Ajutorul acordat familiilor cu copii

Al doilea tip de ajutor se referă la familiile cu copii. Astfel, pentru familiile cu venit net lunar ajustat de până la 260 lei, pentru fiecare copil se va acorda câte 107 lei (maximum 428 lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii), în cazul familiei biparentale, și câte 120 lei (maximum 480 lei pentru familiile cu 4 sau mai mulți copii) în cazul familiilor monoparentale.

Pentru venituri cuprinse între 260 şi 600 lei, ajutorul va fi de 85 lei pentru fiecare copil (maximum 340 lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii), în cazul familiilor biparentale, și câte 100 lei pentru fiecare copil (maximum 400 lei pentru familiile cu 4 sau mai mulți copii) în cazul familiilor monoparentale.

În cazul copiilor de vârstă școlară, acordarea acestui tip de sprijin va fi condiționată de frecventarea cursurilor, ajutorul reducându-se proporţional cu numărul de absenţe.

Ministerul Muncii estimează că pentru această formă de sprijin vor fi aproximativ 281.000 beneficiari, iar alocația medie va crește în medie cu 30%, de la 142 lei în prezent, la 185 lei.

·Suplimentul pentru locuire / ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Cel de-al treilea tip de ajutor care face parte din venitul minim de incluziune este suplimentul pentru locuire sau ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat diferenţiat, în funcţie de tipul de combustibil utilizat: energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri.

Sunt vizate familiile care au venit net ajustat de până la 600 lei/lună. În medie, cei care se încălzesc cu lemne vor primi câte 64 lei/lună, în perioada rece, cei care se încălzesc cu gaze - 182 lei/lună, cei care folosesc energia electrică - 156 de lei, iar cei care sunt racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice 178 lei, fiecare beneficiar urmând să fie ajutat în funcţie de venit şi de preţul energiei din zona sa.

Se estimează că de acest tip de ajutor vor beneficia circa 650.000 familii și persoane singure, iar ajutorul mediu va crește cu 96% față de cel actual, de la 56 lei la 106 lei.

Unde se depun cererile

Pentru acordarea venitului minim de incluziune, cererile, declarațiile, documentele se vor depune la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul titularii acestui drept. Analiza, verificarea și calcularea drepturilor se fac la nivelul agențiilor județene de plăți și inspecție socială (AJPIS), iar monitorizarea procesului de stabilire și plată a dreptului, a cazurilor de suspiciuni,  ori controlul -  la nivelul Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).


 

Numele tau: Adresa de e-mail:
Venitul minim de incluziune, un nou concept social care va permite focalizarea sprijinului catre cei mai saraci cetateni
Articol - Venitul minim de incluziune, un nou concept social care va permite focalizarea sprijinului catre cei mai saraci cetateni
Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care ajutoarele sociale acordate acum familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate - venitul minim garan
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...