Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Ai dreptul la o pensie din fiecare stat in care lucrezi legal

Publicat: / Actualizat: /
Ai dreptul la o pensie din fiecare stat in care lucrezi legal
'Afiș articol "Ai dreptul la o pensie din fiecare stat in care lucrezi legal"
Despre pensii internationale si coordonarea drepturilor de securitate sociala in cadrul unui proiect al CNPP finantat din Grantul Norvegian.
Publicat: / Actualizat:
3.584 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Ai dreptul la o pensie din fiecare stat in care lucrezi legal” — Despre pensii internationale si coordonarea drepturilor de securitate sociala in cadrul unui proiect al CNPP finantat din Grantul Norvegian.

trimite

București, decembrie 2016:

"Ai dreptul la o pensie din fiecare stat în care lucrezi legal!" Acesta reprezintă unul dintre principalele drepturi de care pot beneficia lucrătorii români migranți, așa cum au fost acestea sintetizate pentru cetățeni în cadrul proiectului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) derulat în perioada septembrie-decembrie 2016.

Prin implementarea proiectului "Eficientizarea serviciilor oferite de Casa Națională de Pensii Publice lucrătorilor migranți, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială" experții din cadrul CNPP și din instituțiile subordonate au răspuns la o serie de provocări în domeniul securității sociale în contextul liberei circulații a persoanelor în spațiul european.

În cadrul proiectului, experții în aplicarea normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială au avut întâlniri cu membri ai comunității de români din Norvegia, cu sprijinul Ambasadei României la Oslo, precum și cu experți ai instituției naționale de securitate socială din Norvegia.Discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor au stat la baza elaborării Ghidului de îndrumare a lucrătorilor români, editat în 500 de exemplare, destinat celor ce lucrează în Norvegia și nu numai.Ideea centrală a Ghidului este garantarea drepturilor de securitate socială de către regulamentele europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.În cadrul acestuia se regăsesc informații prezentate succint și clar despre drepturile prevăzute de actualele regulamente europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, cum ar fi:obținerea unor drepturi de pensie din mai multe state în care a lucrat o persoană, procedura de export al pensiei ș.a.m.d.

Proiectul "Eficientizarea serviciilor oferite de Casa Națională de Pensii Publice lucrătorilor migranți, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială" a beneficiat de aproximativ 31.145,44 euro din Granturi Norvegiene 2009-2014, "Fondul pentru Relații Bilaterale la Nivelul Programului RO18 Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, autorități locale și regionale române și norvegiene".

Obiectivele proiectului au fost:

—Îmbunătățirea expertizei profesionale;
—Eficientizarea comunicării la nivelul CNPP și al instituțiilor subordonate, pe de o parte, și instituția parteneră și respectiv instituțiile similare din alte state membre, pe de altă parte;
—Creșterea transparenței instituționale pentru lucrătorii migranți cu privire la drepturile și obligațiile cuvenite din sistemul public de pensii din România gestionat de către CNPP, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;De asemenea, în cadrul proiectului s-au realizat :
—O vizită de studiu la sediul instituției naționale de securitate socială din Oslo, Norvegia, pentru 12 reprezentanți din sistemul public gestionat de CNPP;
—O rețea națională de 100 experți în aplicarea Regulamentelor 883/2004 și 987/2009;
—Un protocol de colaborare cu instituția națională de securitate socială din Norvegia.

Pentru mai multe detalii despre fondurile norvegiene, accesați paginile www.norwaygrants.org și www.norwaygrants.ro.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Ai dreptul la o pensie din fiecare stat in care lucrezi legal
Articol - Ai dreptul la o pensie din fiecare stat in care lucrezi legal
Despre pensii internationale si coordonarea drepturilor de securitate sociala in cadrul unui proiect al CNPP finantat din Grantul Norvegian
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...