Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie, neconformitati privind taxa judiciara de timbru

Publicat: / Actualizat: /
Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie, neconformitati privind taxa judiciara de timbru
'Afiș articol "Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie, neconformitati privind taxa judiciara de timbru"
In ultima perioada, un numar important de judecatori au solicitat plata unei taxe judiciare de timbru victimelor accidentelor de circulatie, pentru actiunile depuse in instanta civila in scopul valorificarii drepturilor la integritate fizica si psihi
Publicat: / Actualizat:
1.186 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie, neconformitati privind taxa judiciara de timbru” — In ultima perioada, un numar important de judecatori au solicitat plata unei taxe judiciare de timbru victimelor accidentelor de circulatie, pentru actiunile depuse in instanta civila in scopul valorificarii drepturilor la integritate fizica si psihi

trimite

Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație — AVAC România s-a adresat printr-un memoriu Guvernului României, Avocatului Poporului și Consiliului Superior al Magistraturii sesizând neconformități grave în aplicarea legii privind taxa judiciară de timbru, cu urmări dramatice pentru victimele accidentelor de circulație.

În ultima perioadă, un număr important de judecători au solicitat plata unei taxe judiciare de timbru victimelor accidentelor de circulație, pentru acțiunile depuse în instanța civilă în scopul valorificării drepturilor la integritate fizică și psihică lezate în evenimentele rutiere. Deciziile magistraților s-au bazat pe asimilarea eronată a acțiunilor și implicit a drepturilor victimelor accidentelor de circulație cu cele evaluabile în bani, stabilindu-se taxe de timbru conform art. 3 din OUG nr. 80 / 2013.

Aceste drepturi sunt eminamente personale, fără conținut economic și prin urmare neevaluabile în bani, întrucât sunt strâns legate de persoană, servind la individualizarea acesteia în cadrul societății sau familiei. Din această categorie fac parte dreptul la viață, la sănătate și integritate fizică și morală etc.Înalta Curte de Casație și Justiție, în urma Recursului în Interesul Legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă

Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la interpretarea și aplicarea unor dispoziții ce privesc caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile și comerciale, prin Decizia 32 din 09.06.2008 s-a pronunțat clar în sensul că:

“Întrucât dreptul subiectiv material constituie fundamentul acțiunii, fiind factorul configurator al acesteia, el impune și toate consecințele ce decurg de aici: calificarea acțiunii, determinarea competenței, alcătuirea completului, determinarea căii de atac.

Ca atare, se poate afirma că dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiție "transferă" caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuși și, astfel, procesul va putea fi evaluabil în bani, ori de câte ori în structura raportului juridic de drept substanțial, dedus judecății, intră un drept patrimonial, real sau de creanță.

Acțiunile patrimoniale sunt cele care au un conținut economic, pe când acțiunile extrapatrimoniale corespund unor drepturi subiective indisolubil legate de persoana titularului lor, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, drepturi fără conținut economic, deci drepturi personale nepatrimoniale.”

Dreptul la viață este cel mai natural drept al omului, un drept cetățenesc cu care începe inventarul drepturilor omului în cele mai importante acte internaționale din acest domeniu (Drept constituțional și instituții politice — Prof. Univ. Ioan Muraru și Prof. Univ. Simina Tănăsescu). Alături de dreptul la integritate fizică și dreptul la integritate psihică, dreptul la viață face parte din categoria inviolabilităților.

Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică prevăzut în art. 22 din Constituția României, ca prim articol din Capitolul 2, intitulat “Drepturi și libertăți fundamentale”, reprezintă una din valorile supreme enunțate în alineatul 3, din primul articol al LEGII FUNDAMENTALE a României. “România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate.”

Garanția dispozițiilor constituționale atrage obligația statului de a apăra aceste valori prin normele de drept care, mai mult chiar, constituie principii constituționale.

Statul de drept nu poate fi conceput fără a exista un acces liber la justiție, aspect consemnat, atât în Raportul adoptat în a 86-a sesiune plenară din 2011 a Comisiei de la Veneția, cât și în jurisprudența Curții Europene a drepturilor Omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în repetate rânduri faptul că pentru un drept sau o valoare supremă garantate, fiecare stat membru trebuie să se asigure că aceste garanții sunt efective, în sensul că protecția oferită cetățenilor trebuie să conducă la posibilitatea ca exercițiul acestor drepturi să se poată realiza în mod practice, iar îngrădirile să nu fie de natură a schimba în fapt sensul și limitele acestor garanții.

Totodată noul Cod Civil prevede:Art. 61. — (1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege.Art. 66. — Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolută.

“Singura concluzie ce se desprinde este aceea potrivit căreia anumiți judecători evaluează în mod eronat aceste situații și astfel condiționează admiterea acțiunii de plată a unei taxe judiciare de timbru ce constituie o îngrădire a accesului liber la justiție, aspect cu consecințe deosebit de grave asupra ordinii de drept din România.

Prin demersul nostru sperăm ca instituțiile statului sesizate să se aplece asupra acestei probleme deosebit de importante și să identifice, în cel mai scurt timp, mijloacele juridice adecvate în vederea remedierii carențelor sesizate”, a declarat Cătălin Radu Codescu, președinte AVAC.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie, neconformitati privind taxa judiciara de timbru
Articol - Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie, neconformitati privind taxa judiciara de timbru
In ultima perioada un numar important de judecatori au solicitat plata unei taxe judiciare de timbru victimelor accidentelor de circulatie pentru actiunile depuse in instanta civila in scopul valorificarii drepturilor la integritate fizica si psihi
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...