Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Avocatul Poporului, Despagubiri materiale si morale pentru o persoana cu dizabilitati

Publicat: / Actualizat: /
Avocatul Poporului, Despagubiri materiale si morale pentru o persoana cu dizabilitati
Afiș articol "Avocatul Poporului, Despagubiri materiale si morale pentru o persoana cu dizabilitati"
Avocatul Poporului apreciază ca in mod gresit institutiile publice au refuzat inmatricularea autoturismului unei persoane cu dizabilitati spunand acesteia ca nu poate beneficia de scutirea la plata timbrului de mediu.
Publicat: / Actualizat:
2.484 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Avocatul Poporului, Despagubiri materiale si morale pentru o persoana cu dizabilitati” — Avocatul Poporului apreciază ca in mod gresit institutiile publice au refuzat inmatricularea autoturismului unei persoane cu dizabilitati spunand acesteia ca nu poate beneficia de scutirea la plata timbrului de mediu.

trimite

Avocatul Poporului a intentat o acțiune în contencios administrativ prin care solicită obligarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați și Prefecturii Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor să înmatriculeze un autoturism dotat cu cutie hidramată și să plătească proprietarului, o persoană cu dizabilități, vehiculului despăgubiri materiale și morale.

“Acțiunea Avocatului Poporului este urmarea unei petiții adresate, în 17 noiembrie 2016, de către un contribuabil prin care semnala faptul că i-a fost refuzată înmatricularea autovehiculului proprietate personală, fără plata timbrului de mediu. Respectivul cetățean a declarat că este pensionat pentru pierderea capacității de muncă, fiind încadrat în gradul 3 de invaliditate, din cauza faptului că a fost rănit prin împușcare cu un glonț exploziv, în decembrie 1989. Beneficiază și de titlul de Luptător pentru victoria revoluției române din Decembrie 1989 — Luptător rănit.

Din cauza afecțiunilor cauzate de invaliditate, a fost nevoit să renunțe la autoturismul deținut anterior, cu comandă manuală, și să achiziționeze unul având cutie de viteze care funcționează în regim automat. În vederea înmatriculării acestui autoturism, în 21 iulie 2016 s-a adresat Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, solicitând să fie scutit de la plata timbrului de mediu. După mai multe răspunsuri contradictorii, furnizate pe parcursul lunilor august, septembrie, octombrie și noiembrie 2016, i s-a comunicat că autovehiculul deținut nu poate fi înmatriculat fără plata timbrului de mediu, întrucât nu se încadrează nici în excepțiile prevăzute în O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule și nici între facilitățile acordate de Legea nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului — Lupeni — august 1977”, menționează Matei Vârtosu, purtătorul de cuvânt al Avocatului Poporului, într-un comunicat de presă.

Avocatul Poporului constată că petiția sus-menționată este întemeiată și apreciază că în mod greșit instituțiile publice implicate au refuzat înmatricularea autoturismului, comunicându-i petentului că nu poate beneficia de scutirea la plata timbrului de mediu, întrucât nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute în O.U.G. nr. 9/2013, din moment ce acest act normativ reprezintă cadrul legal general privitor la instituirea timbrului de mediu, în timp ce Legea nr. 341/2004 reprezintă reglementarea specială, cu strictă aplicare față de: eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și luptătorii participanți la acțiunile desfășurate pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. Este adevărat că, la acest moment, prin art. XII din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule este abrogată, dar petentul a suportat consecințele interpretării și aplicării greșite a acestui act normativ, toate solicitările sale referitoare la înmatricularea autoturismului, fără plata timbrului de mediu, fiindu-i refuzate prin raportare la dispozițiile din această ordonanță.

Conform principiului specialia generalibus derogant, autoritățile publice erau datoare să înlăture de la aplicare legea generală, reprezentată în prezenta speță de O.U.G. nr. 9/2013, și să se raporteze la legea specială, respectiv Legea nr. 341/2004, chiar dacă în legea specială nu se dispune în mod expres acest fapt, el fiind de la sine înțeles.

Prin urmare, dispoziția specială, care este mai detaliată, trebuia aplicată cu prioritate.Avocatul Poporului consideră că, în mod nelegal, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Instituția Prefectului Județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor nu au dat curs cererilor petentului referitoare la înmatricularea autoturismului proprietate personală, cu scutire de la plata timbrului de mediu, din moment ce acesta a făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor necesare înmatriculării autoturismului fără plata timbrului de mediu.

În acest context, având în vedere că O.U.G. nr. 9/2013 este abrogată, rezultând așadar că, la această dată, petentul poate înmatricula autoturismul fără să mai fie nevoit să achite timbru de mediu, s-ar putea trage concluzia că prezenta acțiune ar putea fi lipsită de obiect.

Însă primul capăt de cerere constă în obligarea pârâtelor să înmatriculeze autoturismul pe numele proprietarului, fără ca acesta să mai fie nevoit să formuleze o nouă cerere (a câta ??) în acest sens, ci doar prin dispoziția instanței de judecată autoritățile să fie obligate să îndeplinească ceea ce au refuzat anterior.În plus, prezenta cerere de chemare în judecată are ca obiect și solicitarea de reparare a pagubelor materiale cauzate petentului prin refuzul autorităților sus-menționate de a dispune înmatricularea autoturismului fără plata timbrului de mediu, precum și acordarea reparațiilor pentru daunele morale suferite.

În context, trebuie reținut că prima solicitare de scutire la plata timbrului de mediu, în vederea înmatriculării autoturismului, a fost adresată Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța încă din data de 21 iulie 2016, așa cum rezultă din înscrisurile depuse de petent.

Din cauza refuzului instituțiilor implicate de a soluționa favorabil cererile petentului, acesta a fost nevoit ca, o perioadă mai mare de 6 luni de la data la care a cerut înmatricularea autoturismului dotat cu o cutie de viteze automată, să fie pus în imposibilitatea de a conduce un astfel de autoturism. Consecința acestui fapt este cauzarea unor prejudicii materiale și morale ireversibile, constând, pe de o parte, în cheltuirea unor sume de bani necesare transportului propriu, având în vedere că vechiul autoturism a fost vândut, iar cel recent achiziționat nu a putut fi folosit, nefiind înmatriculat, iar pe de altă parte, prin accentuarea suferințelor fizice existente, prin depunerea unor eforturi fizice crescute, cu ocazia deplasărilor efectuate, inclusiv numeroasele drumuri făcute la sediul instituțiilor publice incriminate.

De asemeni, trebuie avute în vedere și suferințele morale cauzate, raportat la disconfortul creat de atitudinea potrivnică a autorităților, de natură a duce la degradarea stării psihice a petiționarului.

Celelalte motive de drept și de fapt care stau la baza acțiunii formulate de către Avocatul Poporului, pot fi consultate pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios Administrativ.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Avocatul Poporului, Despagubiri materiale si morale pentru o persoana cu dizabilitati
Articol - Avocatul Poporului, Despagubiri materiale si morale pentru o persoana cu dizabilitati
Avocatul Poporului apreciază ca in mod gresit institutiile publice au refuzat inmatricularea autoturismului unei persoane cu dizabilitati spunand acesteia ca nu poate beneficia de scutirea la plata timbrului de mediu
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...