Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Blocarea cardului de sanatate, motiv de control al corpului de control al premierului la CNAS

Publicat: / Actualizat: /
Blocarea cardului de sanatate, motiv de control al corpului de control al premierului la CNAS
Afiș articol "Blocarea cardului de sanatate, motiv de control al corpului de control al premierului la CNAS"
Corpul de control al premierului urmeaza sa finalizeze la sfarsitul lunii martie 2017 controlul la CNAS in legatura cu cardul de sanatate.
Publicat: / Actualizat:
1.336 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Blocarea cardului de sanatate, motiv de control al corpului de control al premierului la CNAS” — Corpul de control al premierului urmeaza sa finalizeze la sfarsitul lunii martie 2017 controlul la CNAS in legatura cu cardul de sanatate.

trimite

Corpul de control al prim-ministrului urmează să finalizeze la sfârșitul lunii martie 2017 controlul la C.N.A.S., în legătură cu cardul de sănătate, iar Avocatul Poporului va continua să monitorizeze situația. Răspunsul guvernului, ca și al celorlalte autorități în domeniu este urmarea demersurilor și a anchetei realizate de către Avocatul Poporului în anul 2016 și începutul anului 2017. Sesizarea din oficiu și ancheta Avocatului Poporului a fost inițiată după apariția în presă, în luna octombrie 2016, a unor informații referitoare la blocarea cardului de sănătate, în care se specifica faptul că nu funcționează sistemul unic integrat, motiv pentru care medicii de familie nu au putut valida calitatea de asigurat și nici evita cozile de la cabinete.

În cadrul anchetei Avocatului Poporului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a răspuns inițial, în parte la întrebări și a comunicat, între altele, faptul că medicul are un instrument de rezervă, iar la începutul lunii, își importă o personalizare a statutului asiguraților. Motivele ultimei întreruperi a sistemului au fost erorile de comunicație, iar Casa s-a angajat să comunice ultimul raport al acesteia cu privire la situația cardurilor. O soluție pentru îndepărtarea cauzei defecțiunilor, este încheierea unui nou contract de mentenanță. La acel moment, mentenanța s-a realizat de proprii angajați.

Ca urmare a răspunsului C.N.A.S., Avocatul Poporului a revenit și a solicitat Casei să comunice:dacă motivele defecțiunilor sistemului electronic al cardului de sănătate sunt repetitive și/sau independente;lista componentelor defecte sau învechite ale sistemului electronic de sănătate;numărul de servicii refuzate la decontare în anul 2016, pe fiecare domeniu de asistență medicală;persoana care are atribuții și competențe în ceea ce privește urmărirea și derularea contractului de mentenanță a sistemului electronic al cardului de sănătate, conform fișei postului;să pună la dispoziția Avocatului Poporului contractul de mentenanță privind sistemul electronic al cardului de sănătate, imediat ce procedura de achiziție a acestor servicii va fi încheiată, iar contractul va fi redactat și semnat de părțile contractante;să comunice Avocatului Poporului dacă înainte de atribuirea contractului de mentenanță s-a realizat la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate o expertiză tehnică a sistemului ce formează obiectul viitorului contract și dacă beneficiarul acestuia a fost înștiințat despre problemele reale întâmpinate în perioada de implementare.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a răspuns întrebărilor afirmând, între altele, că, în condițiile complexității și dimensiunilor sistemului, întreruperile nu urmează același tipar chiar dacă manifestările la nivelul utilizatorilor externi par similare. Conform precizărilor C.N.A.S., componentele sistemului electronic CEASS sunt achiziționate în anul 2012, având tehnologia anului 2011, iar singurele "defecte" apărute au fost cele rezultate din restartarea logică (restartarea sistemului de operare), defecte remediate prin restartarea fizică a serverelor/echipamentelor care nu au it corect serviciile aplicației.

Reprezentanții Casei au mai susținut că tipologia motivației invalidării serviciilor medicale raportate de furnizori este variată și nu are drept cauză unică nefuncționarea sistemului CEASS, motiv pentru care în baza de date nu există servicii raportate și invalidate din cauza nefuncționării CEASS. Oficialii C.N.A.S. au mai spus că, în condițiile în care sistemul CEASS nu funcționează, serviciile pot fi semnate off-line cu cardul, restul fluxurilor rămânând neschimbate. În cazul în care funcționarea sistemului CEASS este întreruptă, în aplicațiile furnizorilor de servicii medicale sistemul transmite avertizarea "conexiune UM întreruptă", iar furnizorul trebuie să treacă în modul de lucru off-line (numai semnarea serviciului medical se face off-line și nu influențează validarea serviciului medical în vederea plății). Conform datelor din sistemul informatic SIUI, în perioada 1 septembrie 2015 — 31 august 2016 s-au validat peste 110 milioane de servicii la nivelul medicinei primare, peste 23 de milioane de servicii de medicină clinică de specialitate în ambulatoriu, aproape 41 de milioane de servicii paraclinice în ambulatoriu, peste 48 de milioane de rețete compensate și peste 3,7 de milioane de servicii spitalicești, cifre care atestă că atât asigurații cât și furnizorii de servicii medicale s-au familiarizat deja cu utilizarea sistemelor informatice PIAS, conform susținerilor reprezentanților C.N.A.S.

După intrarea în vigoare a H.G. nr. 792/2016 și H.G. nr 794/2016, a fost implementat un mecanism prin care se reglementează modalitatea de raportare și validare a serviciilor medicale pentru perioadele de întrerupere în funcționarea PIAS, pentru a asigura accesul neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin adoptarea mai multor ordine ale președintelui C.N.A.S.

Reprezentanții Casei au mai spus că, pentru componenta aplicativă, serviciile de mentenanță au fost asigurate până la data de 15 decembrie 2013, iar pentru componenta hardware și echipamentele de rețea și administrare, serviciile de mentenanță au fost asigurate până la data de 15 decembrie 2015.

C.N.A.S. a mai comunicat faptul că, în luna noiembrie 2016 a fost efectuată o diagnoză a PIAS (care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul național de prescriere electronică și sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului) în care s-au constatat unele defecțiuni, motiv pentru care Casa a înlocuit echipamentele defecte.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Blocarea cardului de sanatate, motiv de control al corpului de control al premierului la CNAS
Articol - Blocarea cardului de sanatate, motiv de control al corpului de control al premierului la CNAS
Corpul de control al premierului urmeaza sa finalizeze la sfarsitul lunii martie 2017 controlul la CNAS in legatura cu cardul de sanatate
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...