Logo ♿ Observatorul Social

Articol de la Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei

Evenimenete de multiplicare ALL IN

/
Evenimenete de multiplicare ALL IN
'Afiș articol "Evenimenete de multiplicare ALL IN"
Evenimenete de multiplicare ALL IN in judetul Arges, in cadrul Asociatiei Paraschiva
Publicat: / Actualizat:
2.624 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Evenimenete de multiplicare ALL IN” — Evenimenete de multiplicare ALL IN in judetul Arges, in cadrul Asociatiei Paraschiva

trimite

In data de 16 septembrie 2020, vor avea loc, in cadrul Asociatiei Paraschiva, primele evenimente de multiplicare ale Federatiei pentru Accesibilizarea Romaniei (FAR) si Asociatiei Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala din Romania(ACE-ES Romania), din cadrul proiectului ALL IN, Erasmus +.
La eveniment se vor prezenta produsele intelectuale create in proiect impreuna cu partenerii nostri CESUR Spania, NCDP Grecia si EASPD Belgia. Proiectul se inchide cu un manifest, care cuprinde 4 mesaje cheie, cu recomandari catre factorii de decizie regionali, nationali si europeni, privind educatia adultilor cu dizabilitati.

Accesul la educație incluzivă pentru toți cursanții de toate vârstele este un drept fundamental al omului consacrat în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD, Națiunile Unite, 2006).

Statele părți au obligația de a elimina barierele juridice, fizice și organizaționale care ar putea împiedica persoanele cu dizabilități să acceseze educația și învățarea pe tot parcursul vieții. Aceasta include adaptarea adecvată a infrastructurii școlare, a programelor și a metodelor de predare, dar înseamnă și sprijinirea cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ, astfel încât acestea să poată oferi educație cu adevărat incluzivă pentru toți.

Viziunea finală pentru sistemele de educație incluzivă este de a se asigura că tuturor elevilor de orice vârstă li se oferă oportunități educaționale semnificative și de înaltă calitate în comunitatea lor locală, împreună cu prietenii și colegii lor. Pentru a face această viziune o realitate, toți profesorii trebuie să fie pregătiți în mod eficient pentru a sprijini toți cursanții să participe la toate oportunitățile educaționale. Acest lucru impune factorilor de decizie să ia măsuri adecvate pentru a angaja profesori, inclusiv profesori cu dizabilități, care sunt calificați în utilizarea resurselor didactice incluzive, și pentru a forma profesioniști și personal care lucrează la toate nivelurile educației. O astfel de instruire ar trebui să includă conștientizarea dizabilității și utilizarea de modele augmentative și alternative adecvate, mijloace și formate de comunicare, tehnici educaționale și materiale pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități (articolul 24.4).
În ciuda dispozițiilor Conventiei ONU, participarea semnificativă la educația adultă obișnuită și la programele de învățare continuă este încă departe de a fi realitate pentru mulți cursanți cu dizabilități. Lipsa unei pregătiri adecvate pentru practicienii din domeniul educației, precum și lipsa resurselor educaționale adecvate, flexibile și individualizate sunt barierele cheie în facilitarea unui acces mai mare al elevilor cu dizabilități la educația adulților.

ALL IN! Practicanții incredibili să ajute adulții cu dizabilități prin proiectul educație, ocupare și antreprenoriat social vizează abordarea acestor provocări, prin producerea de instrumente și resurse inovatoare incluzive pentru practicienii care sprijină persoanele cu dizabilități în educația adulților, precum și tranziția la ocuparea forței de muncă.

Acest document și recomandările propuse sunt rezultatul programului ALL IN! cercetarea proiectului privind situația actuală a practicienilor din educația adulților care susțin persoanele cu dizabilități din România, Grecia și Spania.

Ce este învățarea adulților?

Învățarea adulților este o fază cheie în continuitatea învățării pe tot parcursul vieții și se referă la participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții. Învățarea adulților se referă de obicei la activitățile de învățare după încheierea educației inițiale și este o componentă vitală a politicii de învățare continuă a UE. Acoperă orice activitate de învățare (indiferent dacă este informală, non-formală sau formală).

În contextul social actual, abilitățile de bază bune, ca si achizitii ale persoanelor, sunt o necesitate, fie pentru ocuparea forței de muncă, incluziune, cetățenie sau coeziune socială. Persoanele cu abilități de bază slabe sunt din ce în ce mai excluse de pe piața muncii și sunt mai puțin susceptibile de a fi angajate social sau politic. La nivel național, competențele scăzute conduc la cheltuieli sociale mai mari și economii mai sărace și mai puțin dinamice. Învățarea adulților aduce beneficii considerabile pentru cursanți, pentru angajatori și pentru comunitatea largă: poate reduce inegalitatea socială, poate crește incluziunea, coeziunea și cetățenia activă; și să îmbunătățească sănătatea mentală și fizică.

În ciuda beneficiilor sale, participarea adulților la învățare este, în general, scăzută și variază foarte mult între țările europene: în general, cifrele stagnează și trec de la 1,4% la 31,6% (cifre din 2012). Ratele de participare sunt deosebit de dezamăgitoare pentru adulții cu vârstă scăzută, cu vârste mai mici și pentru persoanele cu dizabilități. În țările UE-28, aproape o persoană cu dizabilități din 10 cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani a participat la educație și formare (formală și non-formală); aceasta a fost de două ori mai mică în comparație cu persoanele fără dizabilități.

Educația adulților cu dizabilități

Învățarea adulților este cel mai divers din sectoarele învățării pe tot parcursul vieții; sistemele naționale de învățare a adulților sunt complexe și eterogene și variază semnificativ de la o țară la alta.

În ceea ce privește învățarea adulților cu dizabilități, aceasta poate fi livrată în programe de educație obișnuită sau programe care vizează în mod specific persoanele cu dizabilități, oferite de furnizori din sectorul public, privat sau non-profit sau de angajatori. Aceasta poate include centre de formare profesională, centre de învățare continuă, agenții publice, centre de ocupare a forței de muncă sau diferite programe de formare prin proiecte finanțate de UE și naționale etc.

Practicieni în educația adulților

ALL IN! proiectul recunoaște rolul practicienilor în educația adulților ca actori cheie în furnizarea de programe de calitate și sprijin pentru persoanele cu dizabilități pe parcursul călătoriei lor de învățare.

Profesioniștii în educația adulților cu dizabilități includ o serie de profesioniști implicați în procesele educaționale, de îndrumare și sprijin, cum ar fi: formatori, profesori (inclusiv profesori de sprijin și asistenți didactici), psihologi, asistenți sociali, terapeuți ocupaționali, mentori, antrenori de locuri de muncă , etc. Cooperarea între echipele multidisciplinare de practicieni este esențială pentru a oferi sprijin studenților adulți cu nevoi speciale de educație. Poate presupune furnizarea de servicii educaționale și de învățare pe tot parcursul vieții cu scopul de a sprijini bunăstarea persoanelor cu dizabilități, de a le promova viața independentă, de a facilita și încuraja integrarea lor în societate și de a spori accesul la ocuparea forței de muncă.

O forță de muncă cu predare profesională pentru adulți necesită o formare inițială a profesorilor de calitate, urmată de o dezvoltare profesională continuă. Practicanții din domeniul educației adulților ar trebui să dețină expertiză în domeniul lor de predare, să aibă cunoștințe despre metodele de predare specifice adulților și să utilizeze programe curriculare de înaltă calitate centrate pe aspecte practice și din lumea reală, mai degrabă decât pe învățarea centrată pe materie. În contextul educațional al cursanților cu dizabilități, este necesar un nivel suplimentar de expertiză pentru ca practicienii să ofere educație incluzivă și să facă față diversității în clasă.

Bariere cu care se confruntă practicienii din educația adulților în realizarea sprijinului incluziv

Cercetarea proiectului desfășurată în trei țări europene - România, Grecia și Spania - a analizat contextele naționale pentru practicienii din educația adulților care susțin persoanele cu dizabilități pentru a stabili provocările și nevoile cu care se confruntă acești profesioniști în realizarea unui sprijin incluziv.

Una dintre provocările cheie este absența unei căi de formare coerente și a standardelor de predare în educația incluzivă a adulților.

Dezvoltarea profesională a practicienilor care lucrează în învățarea adulților este un factor determinant vital al calității învățării adulților. Cercetările din UE arată că practicienii din educația adulților nu au, în general, calificări specifice în metodele de predare axate pe adulți. De asemenea, tind să lipsească înțelegerea teoretică a proceselor cognitive implicate în dezvoltarea alfabetizării adulților. Privind în mod specific practicienii care susțin persoanele cu dizabilități, cercetarea proiectului arată că acești profesioniști nu au abilitățile și competențele adecvate, inclusiv abilitățile TIC pentru predare, în afară de cei cu pregătire în educație specială.

Dobândirea competențelor de educație incluzivă nu face parte, în majoritatea cazurilor, din programa de formare a educatorilor pentru adulți. Competențele de sprijinire a persoanelor cu dizabilități în educația adulților nu sunt obligatorii sau o condiție prealabilă pentru ca un practicant să fie recunoscut oficial, certificat și înregistrat ca formator de adulți. În același timp, nu există un cadru organizat pentru furnizarea de formare continuă cu privire la astfel de probleme.

Există multe căi educaționale și profesionale pentru a deveni practicant în învățarea adulților și profesia nu este întotdeauna recunoscută în cadrul structurilor formale de carieră. În comparație cu alte subsisteme educaționale, învățarea pentru adulți se caracterizează prin procente mari de personal cu fracțiune de normă (și persoane care lucrează în mod voluntar), care pot avea puține perspective de carieră și sunt frecvent plătite la plata cu ora.

Materialele didactice și de sprijin adecvate nu sunt disponibile pe scară largă pentru a oferi suport individualizat și flexibil elevilor cu dizabilități

Curricule flexibile și metode de predare sunt necesare pentru a răspunde diverselor abilități și nevoi ale tuturor cursanților. Un obstacol major pentru practicienii din educația adulților din mediile de învățământ obișnuite este lipsa resurselor didactice adecvate disponibile pe scară largă, a metodelor de învățare și de lucru, inclusiv a sistemelor flexibile de evaluare care vizează nevoile diferiților cursanți.

În cazul în care planurile de învățământ și metodele de predare sunt rigide și există o lipsă de materiale didactice adecvate (de exemplu, ușor de citit sau Braille), adulții cu dizabilități prezintă un risc crescut de excludere. Sistemele de evaluare și autoevaluare sunt adesea axate pe performanța academică mai degrabă decât pe progresul individual și, prin urmare, pot fi, de asemenea, restrictive pentru persoanele cu nevoi educaționale speciale. Fără astfel de resurse, includerea reală a persoanelor cu dizabilități în programele de învățare pe tot parcursul vieții este foarte restricționată sau poate duce la abandon.

Există, de asemenea, o lipsă generală de fonduri în ceea ce privește achiziționarea de tehnologii de asistare sau centrate pe persoană, care pot spori procesul de învățare al cursanților cu dizabilități. Multe tehnologii de asistență sunt produse de diferite companii pentru a le comercializa pentru profit. Organizațiile de educație a adulților nu au acces la astfel de resurse din cauza lipsei de fonduri.

Există o lipsă de coordonare între părțile interesate implicate în educația adulților și procesul de sprijinire a persoanelor cu dizabilități pentru a răspunde nevoilor societatii actuale.

Programele și inițiativele pentru educația adulților și învățarea continuă a persoanelor cu dizabilități sunt fragmentate și nu sistematice. Există resurse specializate menite să sprijine cursanții adulți cu dizabilități, produse în principal de asociații și organizații non-profit prin proiecte specifice, însă nu sunt suficiente pentru a acoperi lacunele existente la nivel național. În același timp, fără parteneriate între sistemele de învățământ obișnuite și organizațiile societății civile, astfel de resurse nu sunt transferate în mod corespunzător, amplificate și puse la dispoziție pe scară largă.

Programele de formare nu evoluează și nu sunt actualizate sau îmbogățite în mod constant și, în general, nu există o interconectare între programe și contextul social în care aparțin sau se angajează persoanele cu dizabilități.

Ar trebui stabilite parteneriate strategice între furnizorii de educație, autoritățile publice, furnizorii sociali și angajatori pentru a determina decalajul de competențe și oportunitățile de locuri de muncă disponibile pe piață. Acestea ar putea conduce la proiectarea de programe personalizate de care ar putea beneficia atât adulții cu dizabilități care caută un loc de muncă, cât și angajatorii care au nevoie de angajați instruiți. Ar trebui folosite metode inovatoare de învățare, cum ar fi instruiri la locul de muncă cu sprijinul practicienilor specializați, cum ar fi consilierul profesional, mentorii, antrenorii de locuri de muncă etc.

Împreună putem face mai mult pentru practicienii din educația adulților

O echipă multidisciplinară de profesioniști în educație pentru adulți bine calificați trebuie să ofere sprijin eficient și eficace persoanelor cu dizabilități pe tot parcursul procesului de învățare și să faciliteze tranziția către un loc de muncă. Pentru a realiza acest lucru, practicienii din educația adulților ar trebui să aibă instrumentele și autonomia pentru a dezvolta medii de învățare incluzive și să sprijine pe deplin punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Practicanții care sprijină persoanele cu dizabilități în educația adulților au nevoie de facilitarea cadrelor și oportunităților pentru a face față provocărilor cu care se confruntă în prezent în munca lor.

Mai jos sunt recomandările noastre pentru factorii de decizie europeni, factorii de decizie naționali și regionali, furnizorii de educație, serviciile de sprijin și angajatorii cu privire la acțiunile pe care le pot întreprinde pentru a concepe cadre de politici care să sprijine practicienii din educația adulților în realizarea incluziunii persoanelor cu dizabilități.

Recomandări pentru factorii de decizie europeni:

Mesajul cheie 1: Este necesară o viziune și un angajament UE clare pentru a îmbunătăți politicile care au impact asupra practicienilor din educația adulților

 • Elaborați politici clare și coerente de învățare a adulților, în cooperare cu persoane cu nevoi speciale, familii, furnizori de educație generală și specială și alte părți interesate, pe baza unei viziuni strategice pe termen lung. Aceste politici ar trebui să răspundă provocărilor societații și să abordeze aspecte precum șomajul pe termen lung al persoanelor cu dizabilități cu competențe scăzute;
 • Elaborați o abordare-cadru pentru respectarea și compararea politicilor incluzive de învățare a adulților și a eficacității și eficienței acestora în toate statele membre ale Uniunii Europene. Acest lucru se poate face prin compararea nivelului de acces al persoanelor adulte cu dizabilități la oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv ratele de ocupare în urma unor astfel de instruiri, prin colectarea cuprinzătoare de date dezagregate în cadrul analizei de țară a semestrului european;
 • Asigurați-vă că programele de finanțare UE, cum ar fi Erasmus, FSE + și InvestEU, contribuie la realizarea sistemelor de educație incluzivă pentru adulți și, în special, la îmbunătățirea abilităților și competențelor practicienilor din educația adulților.
 • Mesajul cheie 2: Este necesară o forță de muncă calificată în educația adulților pentru a oferi educație de înaltă calitate și pentru a sprijini în continuare cursanții adulți cu dizabilități

  Recomandări pentru factorii de decizie naționali și regionali:

 • Asigurați-vă că formarea în educația incluzivă este o componentă obligatorie a formării cadrelor didactice, atât în ​​formarea inițială, cât și în cea continuă a educatorilor;
 • Oferiți practicienilor căi de carieră atractive și condiții de angajare adecvate, inclusiv o remunerație adecvată cu statut similar și plata profesorilor din alte sectoare
 • Stabilirea unui cadru de control al calității pentru programele de educație a adulților utilizând evaluarea instituțională și a programului;
 • Dezvoltarea de programe naționale / regionale / locale pentru a asigura formarea continuă a practicienilor în domeniul educației adulților, inclusiv oferirea de oportunități practicienilor de a face schimb de experiențe și modele de bune practici prin vizite școlare, job-shadowing, conferințe, seminarii sau întâlniri informale;
 • Asigurați-vă că există finanțare adecvată pentru furnizorii de formare, în special pentru programele de formare a formatorilor în educația incluzivă a adulților.
 • Recomandări pentru furnizorii de educație:

 • Elaborați programe andragogice (training în modul de predare pentru adulți) de formare a cadrelor didactice în educația adulților pentru a oferi competențe educatorilor cu privire la o varietate de metode și strategii de predare adecvate pentru diferiți cursanți adulți mai puțin calificați, inclusiv pentru predare in cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale. Acestea ar trebui să se concentreze pe achiziționarea de abilități cognitive (de exemplu, alfabetizare, calcul și / sau abilități digitale);
 • Promovarea coproducției în proiectarea, dezvoltarea și furnizarea de programe de formare pentru predarea specialiștilor în educația adulților, prin includerea în mod semnificativ a persoanelor cu dizabilități, a familiilor, a organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități, a furnizorilor de servicii, a părților interesate din educația de masă, a educatorilor de educație specială din acest proces. ;
 • Dezvoltarea și integrarea formării pentru specializări necesare pentru a completa procesul de învățare și progresul către angajarea adulților cu dizabilități. Acest lucru necesită recunoașterea oficială a profesiilor în ceea ce privește evaluarea vocațională, îndrumarea și consilierea, precum și formarea profesională a persoanelor cu dizabilități, precum și a formatorilor în aceste domenii. Rolurile acestor practicieni sunt esențiale în facilitarea incluziunii comunitare și a tranziției către angajarea persoanelor cu dizabilități;
 • Luați în considerare introducerea unei „etichete de incluziune” pentru furnizorii de formare și educația adulților, care au practicanți bine calificați, capabili să dezvolte programe de educație incluzivă.
 • Mesajul cheie 3: Practicienii din educația adulților au nevoie de materiale adecvate și medii de educație flexibile pentru a sprijini cursanții cu dizabilități pe parcursul călătoriei lor de învățare

  Recomandări pentru factorii de decizie naționali și regionali și furnizorii de educație:

 • Elaborați materiale de învățare de sprijin centrate pe persoană adaptate diferitelor tipuri de dizabilități (programe ușor de citit, materiale didactice în Braille, tehnologii de învățare asistată, software educațional special etc.)
 • Elaborați programe și materiale de învățare de calitate pentru programe de abilități de bază pentru adulți, pe baza rezultatelor învățării. Acestea ar trebui să includă materiale autentice din viața de zi cu zi. Recunoașteți comunitatea ca o resursă cheie formală și informală care contribuie la activitățile de învățare și predare
 • Elaborați seturi de instrumente practice, ghiduri și instruire relevante pentru practicieni pentru a ști cum să utilizeze metodologii flexibile de învățare pentru cursanții cu diferite tipuri de dizabilități
 • Asigurați o evaluare flexibilă a cursanților cu dizabilități (inclusiv autoevaluarea) care susțin motivația și învățarea
 • Promovarea strategiilor de predare inovatoare și împuternicirea metodelor și metodologiilor inovatoare non-formale prin creativitate și utilizarea TIC
 • Promovarea inovației în furnizarea învățării în afara clasei tradiționale. Proiectați metode de livrare adecvate și flexibile, de ex. învățare la distanță, învățare online, învățare de la egal la egal (cum ar fi sistemul de prieteni), livrare la locul de muncă, cursuri cu jumătate de normă
 • Finanțarea ar trebui pusă la dispoziția centrelor de educație pentru adulți pentru a utiliza tehnologii centrate pe persoană și tehnologii de asistență pentru a spori participarea și îmbunătăți calitatea predării și incluziunii cursanților cu dizabilități
 • Crearea de portaluri de resurse cu acces deschis pentru practicienii incluzivi în educația adulților și alte părți interesate relevante (inclusiv agenții de ocupare a forței de muncă, furnizori de servicii, angajatori etc.) oferind materiale educaționale adaptate, software de tehnologie de asistență, modele de bune practici și alte informații relevante
 • Mesajul cheie 4: Colaborarea și coproducția între o gamă largă de părți interesate și practicieni sunt necesare pentru a realiza programe de formare eficiente și pentru a facilita angajarea persoanelor cu dizabilități

  Recomandări adresate autorităților naționale și regionale, furnizorilor de educație, furnizorilor de servicii și angajatorilor

 • Îmbunătățirea colaborării multisectoriale și a coordonării multilaterale a fondurilor pentru a se asigura că fondurile sunt utilizate în mod eficient. Acest lucru, combinat cu monitorizarea regulată și un sistem robust de raportare financiară poate asigura rentabilitatea atunci când alocă resurse pentru programele de formare a educației adulților;
 • Oferiți învățare relevantă pentru angajatori și cursanți. Acest lucru se poate realiza prin stabilirea de parteneriate între furnizorii de educație (furnizori de VET, centre de învățare pe tot parcursul vieții), autoritățile publice (agențiile de ocupare a forței de muncă), furnizorii de servicii, organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități și angajatorii pentru a dezvolta programe personalizate care să alinieze furnizarea locală de învățare cu nevoile a angajatorilor local;i
 • Creșterea numărului și sferei programelor de competențe de bază la locul de muncă și încurajarea învățării la locul de muncă în conformitate cu nevoile actuale ale angajatorilor. Pentru a facilita acest lucru, practicienii specializați, cum ar fi formatorii și antrenorii de locuri de muncă, sunt esențiali în oferirea de sprijin persoanelor cu dizabilități în procesul de învățare / angajare;
 • Angajarea persoanelor cu dizabilități în cadrul programelor de formare pentru cursanții adulți ca formatori sau mentori, inclusiv ca instructori pentru formarea profesorilor în educație incluzivă.
 • Autor : Justina Radu

  Numele tau: Adresa de e-mail:
  Evenimenete de multiplicare ALL IN
  Articol Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei - Evenimenete de multiplicare ALL IN
  Evenimenete de multiplicare ALL IN in judetul Arges in cadrul Asociatiei Paraschiva
  Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

  observatorul  .RO 

  Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
  Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
  telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

  DESPRE

  ...

  ASISTENȚĂ

  ...

  LEGAL

  ...