Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala

Publicat: / Actualizat: /
Masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala
Afiș articol "Masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala"
Simplificarea administrativa a acordarii ajutorului social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului de incalzire.
Publicat: / Actualizat:
3.273 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala” — Simplificarea administrativa a acordarii ajutorului social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului de incalzire.

trimite

Marți, 18 aprilie 2017, Plenul Camerei Deputaților a dezbătut pe articole Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 (PL-x 125/2017) — lege organică.

În expunerea de motive schimbările preconizate prin prezentul proiect de act normativ presupune simplificarea administrativă a acordării ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului de încălzire și modificarea actelor normative care le reglementează, respectiv:

-Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 227/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prin proiectul de act normativ se propune:

-Reglementarea posibilității de solicitare concomitentă a celor trei beneficii în situația în care persoana/familia întrunește condițiile de eligibilitate pentru toate, inclusiv ca perioadă  de solicitare având în vedere că ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece;

-Luarea în considerare a documentelor doveditoare depuse pentru unul dintre beneficii, dacă pentru celelalte întrunirea condițiilor de eligibilitate se produce ulterior stabilirii dreptului inițial (spre exemplu inițial se stabilește dreptul la ajutorul social și ulterior apare un copli în familie și se solicită alocația pentru susținerea familiei;

-Introducerea, prin normele metodologice de aplicare, a unui formular de cerere simplificat pentru solicitarea ulterioară a unuia dintre drepturi;

-Eliminarea, în cazul ajutorului social, a prezentării din 3 în 3 luni a adeverinței de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și reglementarea verificării situației persoanelor apte de muncă numai pe baza listelor și informațiilor furnizate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă;

-Eliminarea prevederilor legale care se referă la depunerea din 3 în 3 luni, de către beneficiar, a unei declarații pe propria răspundere și documentele justificative care să ateste menținerea condițiilor de acordare, regelemetare suplimentară, beneficiarul având oricum obligația de a anunța orice modificare intervenită cu privire la componența familiei și veniturile membrilor acesteia;

-Acordarea drepturilor suspendate, dacă din verificările efectuate nu rezultă situații de modificare sau încetare a acestora, din oficiu, fără a mai fi necesară depunerea unei noi cereri în acest sens, cum se reglementează în prezent;

-Flexibilitatea modului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, în sensul în care dacă într-o familie cu mai mulți copii de vârstă școlară, dacă unul dintre aceștia nu urmează o formă de învățământ sau acumulează absențe nemotivate într-un semestru mai multe de 20, acesta nu va mai fi luat în calcul la stabilirea cuantumului acordat familiei, tocmai pentru a se asigura celorlalți copii un suport financiar pentru a urma, în continuare, cursurile școlare;

-Verificarea veniturilor persoanei/familiei pe baza schimbului de date dintre primării și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice;

-Eliminarea din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social, alocația pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzire a tuturor burselor școlare față de exceptarea, în prezent doar a burselor sociale, precum și a bursei profesionale prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.1062/2012.

Eliminarea stimulentului educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 reprezintă o corecție adusă actului normativ, acest drept fiind exclus în mod special prin legea sa de instituire. Prin această măsură se stimulează nu numai participarea școlară a copiilor din familiile aflate în situații de vulnerabilitate economică și socială, dar se încurajează pe de o parte performanța școlară, iar pe de altă parte învățarea unei meserii. Acestea sunt premise pentru ieșirea generațiilor viitoare din starea de vulnerabilitate, găsirea mai rapidă a unui loc de muncă și, pe termen mediu și lung, diminuarea beneficiarilor măsurilor de asistență socială destinată reducerii sărăciei […].

Măsura propusă elimină înechitățile generale de luare în calcul a burselor școlare, altele decât cele sociale și de studiu, în prezent creșterea performanței școlare a unui copil din familiile vulnerabile determinând penalizarea familiei prin micșorarea cuantumului beneficilor de asistență socială prin luarea în calcul a bursei acordate.


Numele tau: Adresa de e-mail:
Masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala
Articol - Masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala
Simplificarea administrativa a acordarii ajutorului social a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului de incalzire
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...