Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Pilonul Social, un demers pozitiv privind drepturile sociale

Publicat: / Actualizat: /
Pilonul Social, un demers pozitiv privind drepturile sociale
'Afiș articol "Pilonul Social, un demers pozitiv privind drepturile sociale"
Comisia Europeană a lansat Pilonul european al drepturilor sociale.
Publicat: / Actualizat:
2.725 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Pilonul Social, un demers pozitiv privind drepturile sociale” — Comisia Europeană a lansat Pilonul european al drepturilor sociale.

trimite

Traducere: Lavinia Elena Niculicea

Comisia Europeană a lansat Pilonul european al drepturilor sociale (Pilonul Social) la 26 aprilie 2017. Forumul European al Dizabilităţii (EDF) salută acest demers ambițios de a promova drepturile la educație, la locul de muncă și la ocuparea forței de muncă, dreptul de a trăi în mod independent, precum și dreptul la standarde de viață adecvate și la protecție socială.

Aceste drepturi sunt, de asemenea, prevăzute în tratatele Uniunii Europene (UE) și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD ONU). Suntem încântați să vedem angajamentul Comisiei Europene de a promova și proteja drepturile sociale fundamentale în întreaga UE, notează cei de la EDF.

Pilonul social este conceput să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață ,,în zona euro”, însă este aplicabil tuturor statelor membre care doresc să participe. Prin intermediul Pilonului social, Comisia Europeană recomandă tuturor instituţiilor UE şi statelor membre ale UE să promoveze 20 de principii, structurate în jurul a trei categorii principale:
-    egalitate de şanse şi acces pe piaţa muncii;
-    condiţii de lucru echitabile;
-    protecţie şi incluziune socială;

Ce înseamnă acest pilon pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor?

EDF a salutat oportunitatea de a contribui la dezvoltarea pilonului social, oferind Comisiei Europene un feedback despre cum să îmbunătăţească textul şi să se asigure că acesta exprimă interesele persoanelor cu handicap.

Principiile Pilonului social sunt cele mai relevante pentru persoanele cu dizabilităţi, iar în cazul în care sunt adoptate de către statele membre ale UE, acestea pot aduce o schimbare în viaţa lor, aşa cum se arată mai jos:

1.    Pilonul social recomandă statelor membre UE să aplice ,,dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de ajutor social care să le asigure o viaţă demnă, servicii care să le permită să participe pe piaţa muncii şi în societate, precum şi un mediu de lucru adaptat nevoilor lor“.

2.    De asemenea, promovează principiul nediscriminării în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, educație, protecţie socială, precum şi accesul la bunuri şi servicii.

3.    Acesta solicită sprijin activ pentru ocuparea forţei de muncă. Este extrem de importantă susţinerea personalizată şi consecventă în ceea ce priveşte căutarea şi păstrarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi.

4.    El acordă o importanţă deosebită echilibrului dintre viaţa profesională şi cea personală, care este esenţială pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora.

Parlamentul European şi Consiliul trebuie să discute şi să decidă dacă vor adopta propunerea Comisiei Europene privind pilonul social. Odată adoptate, statele membre ale UE ar trebui să respecte recomandările şi să aplice principiile pilonului social în ţările lor.

Pentru a atinge întregul potenţial al Pilonului social, ar trebui luată în considerare perspectiva specifică a persoanelor cu handicap atunci când se citește şi se implementează toate principiile sale. Pentru a face acest lucru, autorităţile publice de la toate nivelurile, partenerii sociali, furnizorii de servicii şi toţi cei implicaţi ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu persoanele cu handicap, cu familiile acestora, precum şi cu organizaţiile lor reprezentative.

EDF solicită ca propunerea privind Pilonul social:
- să fie susținută de toate instituţiile UE cu angajamentul de a aloca resurse financiare suficiente pentru punerea sa în aplicare;
- să fie considerată o bază minimă pentru ca ţările să acţioneze în domeniul drepturilor sociale şi să beneficieze toţi oamenii, inclusiv migranţii şi refugiaţii fără documente;
- să se asigure că indicatorii de monitorizare a implementării sunt conformi cu indicatorii obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) care servesc scopului de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

EDF va pleda pentru ca instituțiile UE şi guvernelor naţionale să aplice principiile Platformei sociale şi să îmbunătăţească drepturile sociale pentru toţi oamenii din Europa, inclusiv pentru persoanele cu handicap. Va promova, de asemenea, în acest sens, Summitul pentru locuri de muncă echitabile şi pentru creştere economică din Suedia, ce se va desfăşura pe 17 noiembrie 2017.

Sursa...

Numele tau: Adresa de e-mail:
Pilonul Social, un demers pozitiv privind drepturile sociale
Articol - Pilonul Social, un demers pozitiv privind drepturile sociale
Comisia Europeană a lansat Pilonul european al drepturilor sociale
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...