Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Proiect de lege, reglementarea invatamantului dual

Publicat: / Actualizat: /
Proiect de lege, reglementarea invatamantului dual
Afiș articol "Proiect de lege, reglementarea invatamantului dual"
O sectiune importanta a educatiei românești este invatamantul profesional, organizat pentru calificari stabilite in functie de nevoile pietei muncii.
Publicat: / Actualizat:
1.058 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Proiect de lege, reglementarea invatamantului dual” — O sectiune importanta a educatiei românești este invatamantul profesional, organizat pentru calificari stabilite in functie de nevoile pietei muncii.

trimite

Camera Deputaților a adoptat marți, 7 martie, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu sprijinul Grupului parlamentar al PSD. Proiectul de lege, care are ca scop reglementarea învățământului dual, urmează să fie dezbătut în Senat, în calitate de Cameră decizională.

Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea și dezvoltarea oricărui om. Având în vedere aceste deziderate, precum și nevoia de adaptare permanentă a învățământului românesc la cerințele și la dinamica pieței muncii, este necesară îmbunătățirea reacțiilor sistemului de educație și formare profesională la realitatea economică și socială din România.

O secțiune importantă a educației românești este învățământul profesional, organizat pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare la nivel regional, județean și local, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev sau părintele, tutorele ori susținătorul legal al elevului minor.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/204 a fost introdusă posibilitatea de organizare a învățământului profesional în sistem dual, după învățământul obligatoriu (începând cu vârsta de 16 ani), desfășurat pe baza unui contract de muncă. Totodată, a fost demarat, la nivel național, un amplu proces de consultare a partenerilor sociali referitor la învățământul dual. Concluziile consultărilor au evidențiat necesitatea introduceri programelor de formare prin învățământ dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilității pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenței unui reprezentant al operatorului economic în Consiliul de Administrație al unității de învățământ, flexbilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curriculului la nevoile pieței muncii locale și regionale. În același context, operatorii economici au subliniat necesitatea partajării costurilor formării prin pregătire practică între operatorul economic și stat prin facilități fiscal acordate operatorului economic.

Între cele mai importante modificări pe care le aduce noul act normativ se numără: instituirea unor măsuri privind accesul la o gamă variată de oportunități de formare profesională pentru absolvenții de gimnaziu; organizarea de unități de învățământ de stat, cu personalitate juridică, cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțini de 100; redefinirea învățământului dual ca formă de organizare a celui profesional și etnic; admiterea, durata și programele de pregătire într-o asemenea formă de învățământ; autorizarea/creditarea operatorilor economici implicați în formarea profesională, cât și stabilirea condițiilor de ocupare a posturilor didactice și catedrelor vacante și rezervate.

Îmbunătățirea sistemului de învățământ a fost și rămâne o prioritate a social-democraților, întrucât o educație modernă, eficientă și armonizată cu cerințele pieței muncii reprezintă baza unei societăți și a unei economii sănătoase.

1 recenzii (4 / 6)
Numele tau: Adresa de e-mail:
Proiect de lege, reglementarea invatamantului dual
elvis vn
4/6
ACEST PROGRAM ERA BUN SI PT PERSOANELE CU HANDICAP INSTITUTIONALIZATE DE PREGATIRE PROFESIONALA DE INTEGRARE PE PIATA MUNCII IN AFARA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA SE MERGEA PE AMBELE PROGRAME
Articol - Proiect de lege, reglementarea invatamantului dual
O sectiune importanta a educatiei romacircnești este invatamantul profesional organizat pentru calificari stabilite in functie de nevoile pietei muncii
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...