Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Rezultatele controlului efectuat de MMJS la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca

Publicat: / Actualizat: /
Rezultatele controlului efectuat de MMJS la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca
'Afiș articol "Rezultatele controlului efectuat de MMJS la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca"
Rezultatele controlului efectuat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca confirma doar partial informatiile aparute in mass media.
Publicat: / Actualizat:
1.201 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Rezultatele controlului efectuat de MMJS la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca” — Rezultatele controlului efectuat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca confirma doar partial informatiile aparute in mass media.

trimite

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a finalizat controlul efectuat la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Măciuca din județul Vâlcea, dispus de doamna ministru Lia-Olguța Vasilescu, ca urmare a informațiilor apărute în mass-media.

Astfel, la sediul centrului s-a deplasat o echipă mixtă de control, formată din membri ai Corpului de Control al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi ai Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în scopul verificării eventualelor abuzuri asupra persoanelor aflate în centru, precum și a condițiilor de cazare oferite acestora.

“Cu această ocazie s-a constatat, de exemplu, că, deși centrul asigură condiții minime de confort, spațiile comune erau curate și prevăzute cu echipamente de încălzire, iar dormitoarele dispuneau de cazarmamentul necesar, unele dintre acestea fiind chiar personalizate în funcţie de stadiul de dependenţă al beneficiarilor.

De menționat faptul că, la data controlului, echipa ministerului nu a identificat spații amenajate în incinta centrului, așa cum sunt prezentate în imaginile de pe site – ul tolo.ro.

Referitor la procedurile de contenționare (imobilizarea fizică a pacienților), s-a constatat că au existat persoane supuse acestor proceduri însă doar la recomandarea medicului psihiatru, care acordă schemele de tratament, și numai sub supravegherea medicului centrului. De asemenea, contenționarea a fost pusă în aplicare doar cu mijloace care nu provoacă răni sau leziuni, pentru perioade de timp între 10 minute și maximum 60 minute, în funcție de gravitatea situației”, afirmă reprezentanții MMJS într-un comunicat de presă.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, echipa de control a dispus următoarele măsuri:

1. Realizarea demersurilor în vederea acreditării serviciului social, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.Termen de realizare: 31.03.2017.Răspunde: director executiv DGASPC Vâlcea.

2. Elaborarea Planului propriu de dezvoltare, care include şi planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant (dotarea cu calculator sau laptop cu acces la internet la care să aibă acces beneficiarii; amenajarea dormitoarelor/camerelor beneficiarilor, grupurilor sanitare, respectiv duşurilor/băilor beneficiarilor şi a grupurilor sanitare conform standardelor minime de calitate, așa cum este prevăzut în Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015-Anexa 1. Planul va fi aprobat, ulterior, de către Colegiul Director al DGASPC Vâlcea.Termen de realizare: 31.03.2017.Răspunde: Șef centru. Verifică și coordonează: director executiv DGASPC Vâlcea.

3. Realizarea, cu celeritate, a demersurilor în vederea recrutării personalului de specialitate și de îngrijire, conform prevederilor legale în vigoare.Termen de realizare: 31.03.2017.Răspund: șef centru și director executiv DGASPC Vâlcea.

4. Reorganizarea serviciilor sociale din subordinea DGASPC Vâlcea, inclusiv în funcție de procentul personalului de specialitate, conform art. 9 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.Termen de realizare: 31.03.2017.Răspunde: director executiv DGASPC Vâlcea.

5. Demararea procesului de adaptare a mediului fizic și informaţional, conform prevederilor art. 62, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Normativului NP 051-2012.Termen de realizare: 31.03.2017.Răspunde: șef centru. Verifică și coordonează: director executiv DGASPC Vâlcea.

6. Luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor, cu scopul protejării beneficiarilor împotriva discriminării sau tratamentului degradant sau inuman, conform prevederilor legale în vigoare. Termen de realizare: permanent.Răspunde: șef centru, personalul de specialitate și îngrijire.Verifică: director executiv DGASPC Vâlcea.

Ducerea la îndeplinire a măsurilor vor fi monitorizate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Rezultatele controlului efectuat de MMJS la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca
Articol - Rezultatele controlului efectuat de MMJS la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca
Rezultatele controlului efectuat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Maciuca confirma doar partial informatiile aparute in mass media
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...